Month: Şubat 2016

Toplam Kalite Yöntemi ve Süreç Yönetimi

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE SÜREÇ YÖNETİMİ TKY’NİN ÖNCÜLERİ DEMİNG’ in Kalite Yaklaşımı 1930-1950 yılları arasında istatistiksel [...]

Klasik Yönetim | Yönetim Süreci, Kuramı ve Fayol

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ ANABİLİM DALI EYT501 [...]

İlköğretim Öğretmenlerinde Tükenmişlik

İlköğretim Öğretmenlerinde [...]

İlkokul Eğitiminin Amaçları (ABD-AB-Japonya)

ABD ABD tarihi boyunca, Amerikalılar eğitimli vatandaşlara sahip olmak istemişlerdir. Bu ülkede eğitimde reform yapma girişimleri arasında 1647 [...]

Bilim ve Yayın Etiği

Bilim ve Yayın Etiği Bilim, teknoloji ve iyi yetşimiş insan gücü üretim faktörlerinin en belirginleri olup, yükseköretim bu bağlamda hayati bir [...]

Bilim Etiği

Bilim Etiği BİLİM ETİĞİ NEDİR? Etik, doğru ve yanlış, iyi ve kötüyü konu edinir. Bilim etiği de bilimde neyin doğru ve iyi, neyin yanlış ve [...]

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Erteleme Nedenleri

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Erteleme [...]

Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunu Yordayan Etkenlerin İncelenmesi

Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunu Yordayan Etkenlerin [...]

Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yükseköğretim Yaşamına Uyum Düzeylerinin İncelenmesi

Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yükseköğretim Yaşamına Uyum Düzeylerinin [...]

Yükseköğretimde Okul Terki: Nedenler ve Çözümler

Yükseköğretimde Okul Terki: Nedenler ve Çözümler Dropout in Higher Education: Reasons and Solutions Tuncer BÜLBÜL* *Yrd.Doç.Dr. Trakya [...]

University Students’ Tendencies Toward and Reasons Behind Dropout

University Students’ Tendencies Toward and Reasons Behind Dropout Hüseyin ŞİMŞEK* *Ph.D, Harran University, Sanliurfa, Turkey Üniversite [...]

Okulu Bırakmanın Önlenmesi ve Önlemeye Yönelik Uygulamalar

Okulu Bırakmanın Önlenmesi ve Önlemeye Yönelik Uygulamalar Aslı TAYLI* *Yrd. Doç. Dr., Muğla Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri [...]

Avrupa Yükseköğretiminde Modernizasyon

Avrupa Yükseköğretiminde Modernizasyon Eğitimin Sürdürülmesi ve [...]

Suç-Okul Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma

Suç-Okul Üzerine Sosyolojik Bir [...]

Tez İnceleme Örnek Sunu

Tez İnceleme Örnek [...]

Neoklasik Örgüt Kuramı | Sunu

Neoklasik Örgüt Kuramı | [...]

Neoklasik Örgüt Kuramı

T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMASI EKONOMİSİ ANABİLİM [...]

Bilimsel Araştırma Yöntemlerinde Raporlaştırma | Sunu

Bilimsel Araştırma Yöntemlerinde Raporlaştırma | [...]

Akademik Aşırmacılık (Plagiarism) ve Doğru Kaynak Gösterim Şekilleri

Akademik Aşırmacılık (Plagiarism) ve Doğru Kaynak Gösterim Şekilleri             “Ciddi bir akademik suç olan aşırmacılık, başka [...]

Türkiye’de Özel Okullarda İstihdam Edilen Öğretmen Sayısı

Türkiye'de Özel Okullarda İstihdam Edilen Öğretmen Sayısı Özel okullarda 1 öğretmene 9.2 öğrenci düşerken bu oran resmi okullarda 22.4’e [...]

Eğitimde Denetleme ve Değerlendirmeye ilişkin Farklı Yaklaşımlar

Eğitimde Denetleme ve Değerlendirmeye ilişkin Farklı [...]

Dünyada ve Türkiye’de Yüksek Denetim

Dünyada ve Türkiye'de Yüksek [...]

Avrupa Birliği Ülkelerinde Eğitim Denetimi

Avrupa Birliği Ülkelerinde Eğitim [...]

Fransa, İngiltere ve Almanya Eğitim Denetim Sistemlerinin Yapı ve İşleyişi

Fransa, İngiltere ve Almanya Eğitim Denetim Sistemlerinin Yapı ve İşleyişi Özet Bu makalede Avrupa Birliğinin önde gelen ülkelerinden Fransa, [...]

Öğretmen Adaylarının Eleştirel Pedagoji İle İlgili Görüşleri

Öğretmen Adaylarının Eleştirel Pedagoji İle İlgili Görüşleri Bu çalışmada öğretmen adaylarının eleştirel pedagoji ile ilgili görüşlerinin [...]

Durumsallık Yaklaşımı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. 3 DURUMSALLIK YAKLAŞIMI 3 1.1. Durumsallık Yaklaşımı ve Örgüt Yapısı 4 1.2. Durumsallık Yaklaşımının Diğer [...]

Okullarda Örgütsel Davranış ve Yabancılaşma

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ ANABİLİM [...]

Örgütsel Adalet

  ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ ANABİLİM [...]

Görüşme Yönteminin Avantajları ve Dezavantajları

GÖRÜŞME YÖNTEMİNİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI EMRE BAHAR AYDIN 2003 GİRİŞ Görüşme sözlü iletişim yoluyla veri toplama tekniğidir. [...]

Tezli Yüksek Lisans – Tezsiz Yüksek Lisans Hangisini Seçmeliyim?

Tezli Yüksek Lisans - Tezsiz Yüksek Lisans Hangisini Seçmeliyim? Akademik kariyer için günümüzde tezsiz yüksek lisans kabul edilmemekte tezli [...]