Finlandiya’nın Eğitim Denetimi

FİNLANDİYANIN EĞİTİM DENETİMİ
Finlandiya’nın idare şekli cumhuriyettir. Finlandiya’da eğitim
ve öğretimden en üst düzeyde Eğitim Bakanlığı sorumludur. Bütün
kamu yardımlarının kontrolu, Bakanlığın gözetimi altındadır. Halkın
%94 ünün Fince konuştuğu ülkede, geri kalan vatandaşları İsveççe
konuşmaktadır.
Okulların denetiminden doğrudan sorumlu bir Teftiş Kurulu
yoktur.
Eğitim ve öğretimin kamusal aktiviteleri, eğitim sektöründen
hizmet alan vatandaşlar tarafından yapılır. Kamuda özellikli bir sonuç
olarak, aileler ve diğer eğitim servisleri çalışmalarını eğitim kalitesi
yeterliliği üzerine yapmaktadır. Bir kamu otoritesi olan Vilayet
Kamu Ofisi çalışmalarını vatandaşların açıklamalarına uygun olarak
reaksiyon göstermesi yasal dayanağıdır.
İlköğretimde okul çalışmaları ve öğretim belediye eğitim
kurulunun kontrolundadır. Benzer olarak, kreş, okul öncesi eğitim
kurumlarının kontrolu, Belediyelerin Sosyal Yardım Kurulundadır.
İlköğretimde eğitim öğretim için yasal olarak genel toplantılar
düzenlenmektedir.
Ulusal Eğitim Kurulu eğitimin değerlendirmesini geliştirmek
ve sık sık dış değerlendirmenin koordinesi sağlamaktan sorumludur.
Vilayet Kamu Ofisinin görevlerinden birisi de temsil ettikleri
alanlarda eğitim denetimi ve rehberlik yapmaktır. Bu ofis Eğitim
Bakanlığının bilgileri dahilinde eğitim denetimi ve değerlendirmesi
için bilgi toplama hakkına da sahiptir.
Vilayetler ve belediyeler eğitimden sorumlu ana yerel
birimlerdir. Belediye meclisleri tarafından atanan okul kurulları, o
vilayet veya yöredeki bütün eğitim kurumlarından sorumludur.

 

kaynakça:

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Teftiş Kurulu Başkanlığı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE
EĞİTİM DENETİMİ

Hazırlayan
Ahmet KASAPÇOPUR
Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi

Ankara 2007

Add Comment