Kıbrıs Rumlarının Eğitiminde Teftiş

Kıbrıs Rumlarının Eğitiminde Teftiş
İngiliz Dönemi Maarifi’nde Teftiş (1878 – 16.08.1960)
yukarıda” Kıbrıs Türklerinin Eğitiminde Teftiş “ bölümünde
açıklanmıştır.
Eğitim yönetimi merkezidir. En yüksek düzeyde eğitim
politikalarının geliştirilmesinden Bakanlar Kurulu sorumludur.
Eğitim ve Kültür Bakanlığı eğitim yönetiminden sorumludur.
Teftiş Kurulu okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim
kademesinde okul gözetimlerinden sorumludur. Diğer yandan kamu
eğitim politikaları ile müfredatın geliştirilmesinin yanı sıra öğretmen
personelinin taltif edilmesinden de Teftiş Kurulu sorumludur.
Her öğretim kademesinin Teftiş Kurulu vardır. Okul öncesi ve
ilköğretim kademesinde, müfettişlerin büyük bir çoğunluğu bütün
derslerin denetiminden sorumludur. Fakat özel alanlarda, Beden
Eğitimi, Sanat vb derslerde alan müfettişlerinin sorumluluğu vardır.
Eğitim Kanununa göre ortaöğretim kademesindeki özellikli alanlarda
( matematik, felsefe vb) görevli müfettişler; öğretmenlerin mesleki
gelişimlerinden ve performansların geliştirmelerinde danışman ve
rehberleridir. Bu pratik bilgilendirmeler yılda en az iki defa yapılan
seminerlerle sağlanmaktadır.
İki ayrı cumhuriyet kurmuş olan “Türk Toplum”u ve “Rum
Toplumu”nun şu andaki uygulamakta oldukları denetim sistemleri
birbirlerine yakın benzerlik göstermektedir
“*”Eğitimle Bir Ömür Dr. Hüsnü FERİDUN, Boğazici Yayınları,
İstanbul (Bu bölümün tamamlanmasında KKTC Milli Eğitim ve Kültür
Bakanlığı Teftiş Dairesi Müdürü Başmüfettiş Yusuf ÖZBİLGE den de email
yoluyla yardım alınmıştır)

 

kaynakça:

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Teftiş Kurulu Başkanlığı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE
EĞİTİM DENETİMİ

Hazırlayan
Ahmet KASAPÇOPUR
Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi

Ankara 2007

Add Comment