Letonya’nın Eğitim Denetimi

LETONYA’NIN EĞİTİM DENETİMİ
Yönetim şekli cumhuriyettir. Eğitim ve Bilim Bakanlığı
eğitimi üst kademede yönetme yetkisine sahiptir. Bu yetki yerel
seviyede de kullanılmaktadır. Zorunlu öğretim süresi 5-16 yılları
arasında (11) yıldır.
İlköğretim Kademesinde Yönetim Gözetimi ve Kontrol
Eğitim ve Bilim Bakanlığı ilköğretim okullarında yönetim
rehberlikleri kurmuştur. Ulusal Eğitim Teftiş Kurulu okulların
gözetlenmesi ve diğer düzenlemelere karşı emin olmak için bu
rehberlerle yakın ilişki içerisinde bulunur.
Bölgesel okul kurulları bölge temsilcilerinin yöntemleri ve
eğitim kaynaklarının koordinasyonu ile , bu bölgelerdeki öğretmenler
arasında fırsat eşitliğinin sağlanması için teklifte bulunurlar.
Her özel okul kurucusu, okulların günlük işlerinden ve
bakımından doğrudan sorumludur.
Ortaöğretim Kademesinde Yönetim Gözetimi ve Kontrol
Denetim ve eğitim ihtiyaçlarının kontrolunda ;
§ Yasal ve diğer düzenlemelerin bağlantısından emin olma,
§ Eğitim süreçlerini değerlendirme,
§ Eğitsel sonuçların kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmıştır.
Ulusal Eğitim Teftiş Kurulu, okulların yakın ilişkileri ne
olursa olsun bütün ortaöğretim kurumların düzenlenmesinde bütün
yasal süreçleri uygular. Her bir eğitim kurumunun öğretim personeli,
öğrencilerin mevcut eğitim sürecinde kalite kontrolundan
sorumludur. Ulusal Eğitim Teftiş Kurulu, bağımsız yönetim veya
destek kuruluşları ile okul kurullarıyla bağlantılı olarak okul
denetimleri ve akreditasyonların kontrol sürecinde eğitim kalitesi
güvence sisteminin sağlanmasına yardım eder.
Eğitimin içeriği ile ilgili olarak eğitim kademelerindeki
zorluklar eğitimin kalite kontroluna göre sonuçlandırılır.
ahmetk@meb.gov.tr 134
Eğitimin içeriği, Eğitim ve Bilim Bakanlığı ve Eğitim İşleri
ve Sınav Merkezi tarafından tanımlanmış, ulusal sınavlar ve bu
sınavların yapılışı, Merkez tarafından da ulusal eğitim standartlarında
uygulanır. Bu işlemler eninde sonunda Ulusal Eğitim Teftiş Kurulu
tarafından gözden geçirilir.
Üniversite Kademesinde Yönetim Gözetimi ve Kontrol
Üniversitelerin eğitim aktiviteleri ve kolejlerin (Türkiye’deki
karşılığı Meslek Yüksek Okulları) gözetimine, Üniversite ve Kolej
Kanunu, Eğitim Kanunu, Bilimsel Aktivitelerle İlgili Kanun ve diğer
yasal durumlara göre Bakanlar Kurulu tarafından karar verilir. Kendi
iç düzenlemelerinde de konularına göre bazı kurullar oluşturulmuştur.

 

kaynakça:

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Teftiş Kurulu Başkanlığı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE
EĞİTİM DENETİMİ

Hazırlayan
Ahmet KASAPÇOPUR
Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi

Ankara 2007

Add Comment