Litvanya’nın Eğitim Denetimi

LİTVANYANIN EĞİTİM DENETİMİ
Litvanya’nın yönetim şekli cumhuriyettir. Eğitimin
sorumluluğu Eğitim ve Bilim Bakanlığındadır. Zorunlu öğretim
süresi 6-16 yaşları arasında (10) yıldır.
Yönetim Gözetimi ve Denetim
Eğitim kuruluşlarının kurucuları olarak bilinen belediyeler ve
kurum kurucuları, kanunların verdiği yetkiye göre, ulusal, belediyeye
bağlı ve hükümet dışı eğitim kuruluşlarının gözetiminden
sorumludurlar ( Yüksek öğretim kurumları hariç).
Bütün eğitim kurumları ( yüksek öğretim kurumları hariç),
Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemelere göre
Devlet Eğitim Teftiş Kurulu Kanununa göre gözetlenir.
Eğitim ve Bilim Bakanlığınca, Ulusal Eğitim Teftiş
Kurulunun oluşumu, genel eğitim kurumlarının gözetimi üzerine
düzenlemeler, okul denetimleri, müfettişlerin sınıflandırılması ve
müfettişlik etiği için gerekli olan Teftiş Kurulu Dokümanları 1995
yılında onaylanmıştır. Ulusal Eğitim Teftiş Kurulu; ulusal,
belediyeler ve hükümet dışı eğitim kuruluşlarının kamu eğitim
politikaları ile bir kuruluşun gözetimindeki pedagojik aktiviteleri
hazırlamakla görevlendirilmiştir.
Teftiş Kurulu; sistematik analiz, kontrol ve eğitim
bölgelerinin performans değerlendirmesinin yapar. Ulusal Eğitim
Politikalarını tamamlanması için çocukların, genç insanların, mesleki
ve yetişkin eğitim kurumlarının genel ve ilave müfredatlarını gözetir;
Avrupa standartlarında eğitime uygunluk faktör analizleri yapar;
Belediyelerin ulusal eğitim kuruluşlarıyla bölgesel eğitim yetkileri
dahilinde sosyal alanda ve bütün Litvanya’ da eğitimde kalitenin
geliştirilmesi yönünde girişimlerde bulunur.
Ulusal Eğitim Teftiş Kurulu, Bölge Eğitim Müfettişleri ve
Eğitim ve Bilim Bakanlığı Gözetmenleri Bölümlerinden oluşur.
ahmetk@meb.gov.tr 138
Kamu eğitim kurulunun müfettişleri, kantonlar, belediyeye
bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kuruluşlarını denetlerler.
Okul ve kurum görevlilerinin yeterlikleri, bilgi ,beceri tutum ve
davranışları göz önünde bulundurularak mevcut dokümanlara göre
performansa göre değerlendirilerek ortaya konulur
Litvanya Cumhuriyeti kanunları ve iç tüzüğüne göre yüksek
öğretimde kolej müdürü sorunların çözümünde yetkili kılınmıştır.
Kolejlerin genel çalışma düzenleri Eğitim ve Bilim Bakanlığı
tarafından yayınlanmıştır. Yüksek öğretimde kalite değerlendirme
merkezi oluşturulmuştur. Üniversite rektörleri, yüksek öğretimde
bilim araştırmaları ve sanat etkinlikleri yaparak kalitenin
yükseltilmesini sağlamaktadır.

 

kaynakça:

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Teftiş Kurulu Başkanlığı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE
EĞİTİM DENETİMİ

Hazırlayan
Ahmet KASAPÇOPUR
Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi

Ankara 2007

Add Comment