Apa 6. Sürüm

APA STİLİ 6. SÜRÜM
EĞER MAKALENİZ İNGİLİZCEYSE, BAZI İFADELERİ FARKLI YAZMALISINIZ. LÜTFEN BU KILAVUZUN SONUNDA YER ALAN EK KISMINA BAKIN.
APA yazım stili, sosyal ve davranışçı alanlarda çalışan bilim insanlarınca bilimsel yazını standardize etmek için geliştirilmiştir.
Dönem ödevlerinde
Araştırma raporlarında
Deneysel çalışmalarda
Literatür derlemesi çalışmalarında
Teorik makalelerde
Metodolojik makalelerde ve
Vaka çalışmalarında
kullanılır.

BİÇİM

Sayfada sağdan, soldan, alttan ve üstten 2,5cm aralık olmalıdır.
Times New roman 12 punto kullanılmalı, satır aralığı 2 olmalıdır. (Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi olarak biz 1,5 satır aralığı kullanıyoruz.)
Paragraflara bir tab (1,25cm) içeriden başlanmalıdır.
Üst bilgi olarak sola, makalenin kısa adı tamamı büyük harflerle yazılmalıdır. Üst veya alt bilgi kullanılarak yazarın adı kesinlikle yazılmamalıdır. Bu hakemlik sürecinin şeffaflığını bozacaktır.
Blok alıntı yapıldığında alıntının tamamı bir tab (1,25cm) içeride olmalıdır. Alıntıyı bitirdiğinizde kaynak vermeyi unutmayın (Kaynak, yıl, sayfa numarası).

YAPI

SOSYAL POLİTİKA ÇALIŞMALARI DERGİSİ
APA stilinde metin bölümlere ayrılmıştır. Ana bölümler sırasıyla:
Başlık
Öz/Abstract
Giriş
Yöntem
Sonuçlar
Tartışma
Kaynakça
Ekler
olarak ayrılmıştır.
BAŞLIK
1. sayfadır. Ortalanmış bir şekilde ilk olarak metnin tam adı yalnızca ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılır. Bir alt satıra yazarların ismi aynı biçimde eklenir. Son olarak yazarların kurumları aynı yazım biçimiyle yazılır.
Bir iki enter’la alta geçildikten sonra sola yaslı biçimde (ortalamadan) yazarın kurumdaki görevine, aldığı ödüllere, yazı bir çalışma kapsamında hazırlandıysa bu duruma ve iletişim bilgilerine yer verilir.

ÖZ/ABSTRACT

Makalenin 150 kelimeyi aşmayacak bir özeti (Türkçe ve İngilizce, makalenin yazı dili hangisiyse önce o dildeki özet konur) bulunmalıdır. Özetin başlığının “Öz” ve “Abstract” olarak konulması gerekmektedir. Ayrıca makale için 5 İngilizce (Keywords) 5 Türkçe (Anahtar Kelimeler) anahtar sözcüğe yer verilmeli, Keywords ve Anahtar Kelimeler sözcükleri bir tab (1,25cm) içeriden ve italik yazılmalıdır.
ARA BAŞLIKLAR
1. Düzey: Ortalanmış, Kalın, Baş Harfleri Büyük Geri Kalanı Küçük
SOSYAL POLİTİKA ÇALIŞMALARI DERGİSİ
2. Düzey: Sola yaslanmış, Kalın, Baş Harfleri Büyük Geri Kalanı Küçük
3. Düzey: Bir tab içeride, Kalın, Başlığın yalnızca ilk harfi büyük geri kalanı küçük, sonunda nokta var.
4. Düzey: Bir tab içeride, Kalın, İtalik, Başlığın yalnızca ilk harfi büyük geri kalanı küçük, sonunda nokta var.
5. Düzey: Bir paragraf içeride, İtalik, Başlığın yalnızca ilk harfi büyük geri kalanı küçük, sonunda nokta var.
ATIF (Yazı yazılırken yapılan referanslar)
Metin içinde atıf farklı şekillerde yapılabilir:
1) Walsh (1998) aile yılmazlığını, ailenin başa çıkma ve fonksiyonel bir birlik olarak aktarmaktadır (s. 108).
2) İlişki içerisinde özgünlük, dürüstlük, kişinin tam olarak kendisini açmasıdır (Lopez ve Rice, 2006, ss. 13-14).
3) Kessler’in 2003’te yaptığı çalışmaya göre ise ruh sağlığını güvence altına alan en önemli etken sıcak bir aile ortamıdır (s. 146).
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi olarak, metin içi atıflarda yazarların adları ve eserin yayım yılıyla beraber, atıf yapılan kısmın alındığı sayfa numarasının da yazılması prensibini benimsiyoruz. Gerek paraphrase (yazarın dillendirdiği görüşü kendi cümlelerinizle tekrar yazmak), gerekse doğrudan alıntıda (yazarın cümlelerini tırnak içinde veya blok alıntıyla aynen aktarmak) sayfa numaralarının da parantez içinde verilmesi lazımdır. Eğer kaynak sayfalardan oluşmuyorsa (örneğin internetten alınan bir yazıysa), atıf yapılan kısmın kaçıncı paragrafta yer aldığı (Yazar, Yıl, para. x) şeklinde belirtilmeli, x yerine paragrafın metindeki sırası yazılmalıdır.

SOSYAL POLİTİKA ÇALIŞMALARI DERGİSİ

Atıfın cinsi
Metinde esere yapılan ilk atıf
Metinde aynı esere yapılan diğer atıflar
Parantez formatında metinde esere yapılan ilk atıf
Parantez formatında metinde aynı esere yapılan diğer atıflar
Bir yazarlı
Walker (2007),
Walker (2007)
(Walker, 2007, s. 9)
(Walker, 2007, s. 9)
İki yazarlı
Walker ve Allen (2004)
Walker ve Allen (2004)
(Walker & Allen, 2004, s. 15)
(Walker & Allen, 2004, s. 15)
Üç yazarlı
Bradley, Ramirez, ve Soo (1999)
Bradley vd. (1999)
(Bradley, Ramirez, & Soo, 1999. s. 27)
(Bradley vd., 1999, s. 27)
Dört yazarlı
Bradley, Ramirez, Soo, ve Walsh (2006)
Bradley vd. (2006)
(Bradley, Ramirez, Soo, & Walsh, 2006, ss. 16-17)
(Bradley vd., 2006, ss. 16-17)
Beş yazarlı
Walker, Allen, Bradley, Ramirez, and Soo (2008)
Walker vd. (2008)
(Walker, Allen, Bradley, Ramirez, & Soo, 2008, s. 4)
(Walker vd., 2008, s. 4)
Altı veya daha fazla yazarlı
Wasserstein vd. (2005)
Wasserstein vd. (2005)
(Wasserstein vd., 2005, s. 3)
(Wasserstein vd., 2005, s. 3)
Yazar grupları (kısaltmayla anlaşılan)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB, 2003)
ASPB (2003)
(Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı [ASPB], 2003, s. 5)
(ASPB, 2003, s. 5)
Yazar grupları (kısaltmasız)
Ankara Üniversitesi (2005)
Ankara Üniversitesi (2005)
(Ankara Üniversitesi, 2005, s. 23)
(Ankara Üniversitesi, 2005, s. 23)
Aynı parantez içinde birden fazla esere atıf yapılıyorsa, kaynakçada önce yazılacak olan ilk olarak yazılır.

SOSYAL POLİTİKA ÇALIŞMALARI DERGİSİ

Aynı yazara ait iki ya da daha fazla esere gönderme yapılıyorsa yayın yılına alfabetik sırayı izleyen harfler eklenir: Örneğin: (Cemil Meriç, 2000a); (Cemil Meriç, 2000b). Bunlardan ilki, kaynakçada yer alan Bu Ülke adlı kitaba, ikincisi ise Kültürden İrfana kitabına gönderme yapar. Eserin yazarı belirtilmemişse alıntı yaparken eserin adının ilk birkaç sözcüğü kullanılır. Bu tür bir yapıta gönderme yapılırken kitabın adı eğik (italik) olarak yazılır ve ardından tarih belirtilir: Diğer bir kaynakta (Aile Eğitim Rehberi, 2008) belirtildiği gibi… Aile Eğitim Rehberi’nde (2008) belirtildiği gibi… Eğer aynı soyadına sahip birden fazla yazara gönderme yapılıyorsa eserlerin yayın yılları farklı olsa bile, cümle içinde yazarların adları da belirtilmelidir. Örneğin: Turan Yay (1993); Gülsün Yay (2012). Kişisel görüşmeler metinde belirtilmeli ama kaynakçada yer almamalıdır. Örneğin: (Hikmet Öğüt, kişisel görüşme, Aralık 2000). Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esastır, ama bazı güçlükler nedeniyle ulaşılamamışsa, göndermede alıntılanan ya da aktarılan kaynak belirtilir. Örneğin: (alıntılayan Özcan, 2001, s. 210); (aktaran Smith, 2012b, ss. 45-52). Alıntılanan ya da aktarılan yapıttaki kaynak bilgilerine yer verilmez.

KAYNAKÇA

Çalışma esnasında kullanılan ve atıf yapılan tüm kaynaklar (klasik metinler ve kişisel görüşmeler hariç) Kaynakça’ya eklenir. Çalışmada atıf yapılmayan eserlere Kaynakça’da yer verilmez.
 Eserin son baskısına atıf yapın.
 Mevcutsa makalenin sayfa numaralarını ve yer aldığı sayının cilt numarasını ekleyin.
 DOI numarası mevcutsa referansın en son kısmına ekleyin.
Kaynakça’yı iki şekilde oluşturabilirsiniz. Bizim tercihimiz Miscrosoft Word programını kullanmanızdır, böylelikle hata payı sıfıra inecektir.

SOSYAL POLİTİKA ÇALIŞMALARI DERGİSİ

A) Microsoft Word’de Otomatik Olarak 1) Makale word’de yazılmaya başlanmadan önce, “Başvurular” sekmesinden “Kaynakları Yönet” ve “Stil” kısmına gidilir. Stilden “APA Sixth Edition” seçilir. 2) “Kaynakları Yönet” kısmına tıklanır, açılan sekmede “Yeni” kısmına tıklanarak makalede kullanılan kaynaklar tek tek eklenir. VEYA Makaleyi Word’de yazarken, yaptığınız her alıntıdan sonra “Başvurular” sekmesinden “Alıntı Ekle”ye tıklayıp “Yeni Kaynak Ekle”yi seçin. Açılan sekmeden kullandığınız kaynağa ait bilgileri girip kaydedin. Bu şekilde kaynakları kullandıkça sisteme girmiş olacaksınız. 3) Makale bittikten sonra, “Başvurular”dan “Kaynakça” => “Kaynakça Ekle”ye tıkladığınızda, alıntı yaptığınız kaynakları uygun stilde belgenin sonuna ekleyecektir. B) Manuel Olarak Kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Eğer yazar adı yoksa eser adı esas alınır. Bir yazarın birden çok eseri kullanılmışsa kaynaklar kronolojik sırayla yazılır. Bir yazarın aynı yıl yayımlanmış birden fazla yapıtı kullanılmışsa eser adlarının alfabetik sırasına göre “2009a”, “2009b” şeklinde sıralanır. 1. Kitaplar “Kaynakça”da sırasıyla yazarın soyadı, ilk adının (bazen ilk iki adının) baş harfleri, (parantez içinde) yayının yılı, yapıtın adı, yayın bilgileri, noktalarla ayrılarak yazılır. Kitap adları başlığın ilk harfinden sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük ve eğik harflerle yazılır. a. tek yazarlı ya da editörlü kitap Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi. Editörün Soyadı, Editörün Adının Baş Harfleri. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi. b. iki ya da daha fazla yazarlı ya da editörlü kitap İlk Yazarın Soyadı, İlk Yazarın Adının Baş Harfleri. ve İkinci Yazarın Soyadı, İkinci Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Yer: Yayınevi.

SOSYAL POLİTİKA ÇALIŞMALARI DERGİSİ

İlk Yazarın Soyadı, İlk Yazarın Adının Baş Harfleri., İkinci Yazarın Soyadı, İkinci Yazarın Adının Baş Harfleri. ve Üçüncü Yazarın Soyadı, Üçüncü Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Yer: Yayınevi. c. gözden geçirilmiş ya da genişletilmiş baskılar Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (Gözden geçirilmiş/genişletilmiş x. baskı). Baskı Yeri: Yayınevi. ç. yazarı belirsiz kitaplar Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. (Yıl). Yer: Yayınevi. d. iki ya da daha fazla ciltten oluşan kitaplar Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (x. cilt). Baskı Yeri: Yayınevi. e. çeviri kitaplar Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. (Çevirmenin Adının İlk Harfleri. Çevirmenin Soyadı, Çev.) Baskı Yeri: Yayınevi. f. derlenmiş bir kitaptaki yazı Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığı. Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (ss. sayfa numara aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi. g. derlemede yer alan bir yazı ya da bölüm Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığı. Editörün adının/adlarının baş harfi. Editörün soyadı (Ed.), Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (ss. sayfa numara aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi.

SOSYAL POLİTİKA ÇALIŞMALARI DERGİSİ

ğ. başvuru kitaplarındaki bölüm ya da yazı Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığı. Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (ss. sayfa numara aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi.
2. Makaleler Dergi Makaleleri için:
Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl, varsa ay). Makalenin adı yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Derginin Adı İtalik ve Her Kelimenin İlk Harfi Büyük Şekilde, Cilt İtalik Şekilde(Sayı), Sayfa Numara Aralığı. doi: xxxxxx 3. Diğer Kaynaklar a. film Yönetmenin Soyadı, Yönetmenin Adının Baş Harfleri. (Yönetmen). (Yıl). Filmin adı italik şekilde. Prodüksiyon şehri: Prodüksiyon şirketi ismi. b. internet kaynakları Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yazının yayım tarihi). Yazının adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl, yazının linki. c. yayımlanmamış yüksek lisans/doktora tezleri Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Tezin adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde (Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi). Kurumun Adı, Kurumun Yeri.
Daha fazla bilgi için: http://www.apastyle.org
Bu kılavuz hazırlanırken faydalanılan kaynaklar:
http://www.apastyle.org, https://owl.english.purdue.edu/, http://tk.bilgi.edu.tr

SOSYAL POLİTİKA ÇALIŞMALARI DERGİSİ
EK
İngilizce yazılan makalelerde, atıf yaparken kullandığımız bir takım ifadeler de İngilizce yazılmalıdır. Aşağıda bunların bir tablosu sunulmaktadır.
Türkçe İngilizce
s. p.
ss. pp.
Erişim Tarihi (tarih), (link) Retrieved from (link), on (tarih)
Çev. Trans.
b.t. n.d.
vd. et al.
ve and
Yayımlanmamış Bitirme Tezi Unpublished Dissertation
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Unpublished Master’s Thesis
Yayımlanmamış Doktora Tezi Unpublished Doctoral Thesis
Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi Unpublished Expertise Thesis

Add Comment