Arabulucu Takım

ARABULUCU TAKIM

Uzlaşma ve arabuluculuk çatışmanın ileri seviyeleri sırasında kullanılır.  Genellikle uzlaşma veya arabulucu takımı çatışan taraflar dışından gelir. Bu arabulucu takım, özellikle farklı bir örgütten olmak zorunda değildir;arabulucular çatışma olan kişiler tarafından saygın ve olaylarla adil bir şekilde ilgilenebilecek şekilde kapasiteye sahip kişiler olarak algılanmalıdır. Bu bölümü tamamladığınızda, beş adımda arabuluculuk sürecini, arabulucu takımı nasıl seçeceğinizi ve bir takımın nasıl kullanacağınızı bileceksiniz.

Arabulucu Takımı Seçme

Etkili bir arabuluculuk stratejisi, alçak gönüllü bir şekilde diğerlerinin işbirliği olmaksızın insanüstü yeteneklerin yetersiz olduğunun farkında olmaktır. Takım çalışması çatışma yönetiminde gereklidir. Tüm taraflar şu yolu izleyen seçim sürecinin parçası olmadırlar:

 1. Arabuluculuk takımınızda kaç kişiye ihtiyacınız olduğunu/kaç kişiyi istediğinizi belirleyin.
 2. Olası takım üyelerinin listesini çıkartın. Takımda ihtiyaç olacak isimlerin (olabildiğince fazlasını) en az üç kat fazlasını dâhil edin.
 3. Her birey(arabulucu aday) için çatışan taraflara özgeçmiş sağlayın.
 4. Her iki taraftan temsilcilerle bir toplantı yapın. Taraflar arasında değişerek, her grubun sırayla listeden bir isim silmesine izin verin. Bu süreci önceden belirlenmiş rakama ulaşana kadar devam ettirin.
 5. Bu sürecin sonunda listede kalan isimler arabuluculuk takımını oluşturacaklar.

Bir arabulucu takımının varlığı, işlerin çalışılabilen aşamanın ötesine yükseldiğinin kanıtıdır.  Olaylar dışarıdan bir kaynak tarafından (arabulucu takım) kontrol edilmelidir. Aşağıdaki öneriler arabulucu takımını kurmada faydalı olabilir.

Arabulucu Takımı için Öneriler

Düşmanlığı (Karşıtlık) Sınırlandırın. Arabulucu takımı seçildiğinde çok az karşıtlığa ihtiyaç duyulur. Takımın varlığı sınırların kesin bir şekilde koyulduğunun bir göstergesidir. Arabulucu takımı tarafından yapılan kasti bir gerginlik-azaltması çatışmayı idare edilebilir seviyelere çekmede faydalı olabilir.

Dahil Olun. Arabulucu takımı anlayış ve yaratıcı alternatifler sağlamada beceriklidir. Üçüncü seviye çatışma seviyesine ulaşıldığında, çözüm zorunludur. Düşük-seviyeli çatışma katılımcıları sonuca ulaştırır, müzakere edilmiş veya aracılık edilmiş çözümler arabulucu takımın ayrılması ile sonuçlanır.

Açıklamalarda Kısalık. Arabulucu takımı süreç esnasında dönüt sağlayacaktır. Bu, konuşmalar ve uzun açıklamalar için değil,  açık ve gerçek raporlama için verilen bir süredir.

Gizlilikten Kaçının. Arabulucu takımı kasti olarak bireysel pozisyonları ihlal etmeyecektir, fakat veri toplama süreci kapsamlıdır. Gizliliği koruma gereksinimi arabulucu takımın etkililiğini engelleyebilir. Ayrıca, gizlilik garanti edilmediğinde, çatışan tarafların bir tarafında tehdit ve suçlamalarının hafiflemesine sebep olan, üçüncü aşama çatışmanın gerginliğini-azaltma eğilimi vardır.

Kurtarıcı Olmaktan Kaçının. Arabulucu takımı sadece üçüncü-taraf perspektifi sunar. Verilebilecek olandan daha fazlasına söz vermek kolaydır. İnsanlar arabulucu takımının problemleri çözmede ve grubu kurtarmada sorumlu olmasını isterler. Arabulucu takımı belirlendiğinde,  genellikle çatışan taraflar üzerindeki baskının miktarını belirtmeksizin,  takım üzerinde gereksiz baskı yaparak, beklentiler yükselir. Çatışmayı çözme sorumluluğu çatışan tarafların sorumluluğundadır.

Yükümlülük Sürecine Başlayın.Arabulucu takımın müdahalesi ile anlaşmaya varıldığında, anlaşma sonrasında uyumu gözlemleme ve teşvik etmek gereklidir. Yükümlülük üzerinde erken odaklanma sonraki süreci kolaylaştırır.

Meseleler hakkında veya insanlar hakkındaki ifadeler kesinlikle doğru olmalıdır. Üçüncü aşama çatışma bakış açısındaki farklılıkları ciddi şekilde abartır.  Arabulucu takımı sıralı düzeydeki pozisyonlarla yüzleşmeye istekli olmalı ve bir bireyin belirli bir noktadadurma da  istekli olup olmadığı sorulmalıdır.

Söylentilerle ve Doğrudan Suçlamalarla Başa Çıkın.Yüksek yoğunluktaki bir çatışma esnasında, insanlar ve problem arasındaki farkı açıklamak gereklidir. Yüksek düzeydeki çatışmalarda söylentiler çoktur. Arabulucu takımının uygulayabileceği bir teknik yüz-yüze diyalogdur. Aşağıdaki adımlar doğrulanmamış ifadeleri kontrol etmeye yardımcı olurlar.

 • Bireye sizinle birlikte olup, yüz yüze meseleleri tartışmaya istekli olup olmadığını sorun.
 • Reddederse, ifade edilen gerçekleri onun ismini kullanarak diğer tarafa gidip gidemeyeceğinizi sorun.
 • Ve yine reddederse, bu meselenin o çözüm sürecine katılmaya istekli olana kadar kesinlikle çözümlenemeyeceğini ve bu gerçeklerle ilgili daha fazla tartışmanın olamayacağını ona söyleyin.

Beş- Adımda Müdahale Süreci

Beş-adımlı süreç üçüncü taraf müdahale için önerilen bir formattır. Etkili bir arabulucu takımı en yüksek çatışma aşamasında bile eylem ve çözüm için bir hızlandırıcı olarak görev yapar fakat bu formatın başarısı veya başarısızlığı dâhil olan taraflarla ilişkilidir.

Adım 1. Temel kuralları belirleyin.

Adım 2. Veri toplayın.

Adım 3. Meselenin ana hatlarını belirleyin.

Adım 4. Alternatifler üretin

Adım 5. Kabul elde edin ve haberi yayın.

Adım 1. Temel kuralları Belirleme.  Arabulucu takımı standart yönetim prosedürlerini tanımlamalıdır. Sabit temel kuralları koymak takım için güvenilirlik inşa eder ve olumlu bir hava oluşturabilir.

 • Herkesten şahsi ifadelerle “Ben” ifadesini kullanarak, diğerlerini suçlamadan veya onlara saldırmadan konuşmaları istenecektir. Arabulucu takımının hedefi bir tarafı suçlamak değil, çözüm bulmaktır.

 

 • Varsayımlar şüphecilik ile karşılanacaktır. Arabulucu takımı doğrulanabilir gerçekler arar. Açıklama yapıldığında, takım ifadeyi doğrulamak veya inkar etmek için gerçekleri arayacaktır.
 • Takım, paylaşılamayan veya doğrulanamayan bilgi için bir engel oluşturmayacaktır. Gizlilik çözüm için zarar verici olan bilginin saklanmasına yol açar.
 • Arabulucu takımı çözümü hızlandırmak için buradadır. Problem taraflarında dahil olduğu bir ortamda çözülmelidir, ancak, arabulucu takımı yardımcı olabilecek bir dış perspektif oluşturur.
 • Arabulucu takımının varlığı ciddi problemlerin olduğunun kanıtıdır. Sakinlik ve akıl yürütme galip gelmelidir. Tehditler kabul edilemezdir. Aşırı düşmanlık çözümü zayıflatır.
 • Arabulucu takımı mülakatlar yapacak, anketler dağıtacak ve gerekli durumda genel bilgilendirme toplantıları düzenleyecektir. Herkes bilgilendirilecektir. Arabulucu takım, çatışan taraflardan gerekli bulguları tamamlayana kadar kendilerini frenlemeleri istenecektir.

Adım 2: Veri Toplama.  Arabulucu takımı hızlı bir şekilde bilgi toplamalıdır. Çatışan taraflar arabulucu takıma yardımcı olabilecek ilk veri listesini sağlamalıdır. Toplanacak olan bilgiler şöyledir:

 • Çatışmanın geçmişi
 • İletişim şekilleri
 • Algılanan gücün dağılımı
 • Problemin önceliği

Arabulucu takımın gerekli olan bilgiyi toplamada iki yolu vardır; anketler ve kişisel mülakatlar. Anketler hızlı bir biçimde veri toplamayı sağlarken, çeşitli eksiklikleri de içinde barındırır. Yazılmış olan bir ifadenin netleştirilmesinde iki yönlü iletişim için fırsat sağlamazlar veya bir görüşü gerçekten ayırt etmeye yardımcı olmazlar. Anketler ayrıca, çatışmaya dahil olan tarafların duygusal seviyelerini ve tutumlarını yansıtan ses tonu veya ses tonunun değişimi gibi sözlü iletişimin göstergelerini sağlamada başarısız olurlar. Bu nedenlerle, veri toplama için tercih edilebilir metot genellikle kişisel mülakatlardır. Adillik, empati, açıklık ve objektifliğin samimi hissi mülakatta kendini göstermelidir. Mülakat yapan kişi, tarafların endişelerini azaltmaya yardımcı olmalı ve olayların kabulüne doğru adım atmaya yardımcı olabilecek sözlü-olmayan desteği sağlamalıdır. Burada dinleme teknikleri en üst seviyede önemlidir.

Adım 3: Meselenin ana hatlarını belirleme ve tekrar belirleme.  Çatışmayı dinleme konuşmacıyı, duyguları ve meseleleri netleştirirken destekleme sağlayan bir dinleme becerisidir.

 

Kaynakça:

ÇATIŞMAYI NASIL YÖNETİRİZ

(Evde, İşte, Okulda)

Yazar:PegPickering

Çeviri: Erkan KIRAL &Nahide Nur DUMLU

Çeviri Editörü: Erkan KIRAL

Add Comment