Çatışma Dinleme

Çatışma Dinleme

Mülakat yapan kişinin atacağı il adım (tansiyonu düşürme) bireyin çatışmaya getirdiği her şeyi duymaktır. Bazı aşırı şekilde artmış, birçok duygu elekten geçirilmelidir. Bu duygular tanımlandığında, mülakatçı insanları problemden ayırır ve sakinleşen(gerginliği azalmış)  tarafla konuşur.

En iyi durumda, sakinleşme etkili olacaktır, daha sakin olan kafalar galip gelecektir ve süreç ileriye taşınacaktır. Bunun garanti yoktur ancak, mülakatçının ileriye gidebilmesi demek ana hatların tekrar belirlenmesi demektir. En kötü durumda ise, taraf ya problemi insandan ayırt etmede başarılı olamayacak ya da çözmek için istekli olmayacaktır.  İnsanlar dinlendikleri zaman sakinleşeceklerdir. Sonra mülakat yapan kişi, ortada olan çözülemeyen açmazı tanımlar ve durumu yatıştırır.

Ana hatları yeniden oluşturma, mülakat yapanın perspektifi tarafından dengelenen,  bireyin algılarını doğru şekilde yansıtan mesele ve pozisyonların bir sentezini oluşturur. Ortaya konan tavizler daha sonra kullanım için tanımlanabilir.

Mülakat yapan kişi, herkes için aynı olmayan temel meseleleri aramaktadır. Temel meseleler  bir araya toplandığında, (ana hatları kurma) anlamlı bulguların bir parçası olarak genel toplantı ile sunulabilir. Yeniden ana hatları belirleme ile ana hatları belirleme arasındaki fark mücadele alanıdır. Yeniden ana hatları belirleme bireysel veya ufak grup mülakatları sırasında gerçekleşir. Ana hatları belirleme ise, genel toplantıda gerçekleşir.  Ana hatları belirleme sırasında müdahale takımı, rehberlik ve yönlendirme yaparak sürece dahil olur.

DeBono’nun“Düşünme Dersi” kitabında Yazar Edward deBonobunu kategorik olarak şöyle ifade eder:

“Bir çatışmaya dahil olan taraflar çatışmayı çözmek için olası en kötü durumdadırlar.…..Eğer çok yakından bir olaya dahil olursanız, olaya genel olarak bakmak veya bir perspektif algısı oluşturmak zordur.”

Bu nedenle arabulucu takımı en uygun bakışı çatışmaya getirir. Bu müdahale durumu basit şekilde pasif bir yönetim veya problemlerin tekrar ortaya çıkarılması değildir. Arabulucu takımının rolü grupların ihtiyaçlarını karşılayacak bir çözüm geliştirmek ve ortaya çıkan çatışmanın pozitif yönde kullanımına yönelik hareketi teşvik etmektir.

Arabulucu takımı meseleyi seçenekler bağlamı içinde çerçevelendirir. Sakinleştirici notlar geniş çaplı alternatiflerle birlikte önerilebilir. Buradaki amaç karşıt tarafların daha uyumlu bakış açılarına doğru yönlenmesini sağlamaktır.

Adım 4. Alternatifler üretme. Bir pilota uçağın gece inişinden önce niçin kabin ışıklarının loşlaştırıldığı soruldu. “ En-kötü-durum senaryosuna hazırlanırız” diye cevapladı. “ İniş anı kaza olasılığını ifade ettiğinden dolayı, yolcuların gözleri karanlığa alışır ve böylece uçaktan çıkışı rahat görebilirler.”

Birçok insan en-kötü-durum senaryosunu duyduklarında şoke olurlar. Yine de üçüncü aşama çatışmanın yok edici doğası kolayca en kötü olay durumu ile sonuçlanabilir. En-kötü-vaka durumunun doğrudan temsili gerekli olan çözüm için değerli ve aynı zamanda dramatik gösterisidir. Bazen taraflar en-kötü-durum senaryosunun olası yıkıcılığından dolayı birlikte çalışmaya istekli olurlar. O zaman bile bazıları bu duruma ayak direyebilir ve süreç içinde yardımcı olmayı reddedebilirler.

Az sayıda üçüncü aşama çatışma tekli mesele içerir. Genellikle, anlaşmazlığın çeşitli aşamaları olan birçok noktası vardır bununla birlikte bazı anlaşma noktaları da vardır. Arabulucu takımı, uzlaşma noktalarını listeleyerek seçenek üretirken, kutuplaşmadan uzaklaşırlar.

Arabulucu takımı çok özel bir liderlik sağlayarak görevi devralmalıdır. Önce kolay sorunlar üzerinde çalışın. Bu çatışan tarafların birlikte çalışarak vakit geçirdikleri toplam bir etki oluşturur. İnsanlar süreç içinde daha uzun süre kaldıkça, cevaba adanmışlığa daha meyilli olurlar. Kolay çözülebilecek uzlaşma alanları tanımlandığında, temel meseleler çözülebilir.

Üçüncü aşama çatışmaya alternatif çözümler üretmek oldukça zordur. Taraflar birbirlerine güvenmezler veya birlikte çalışmak istemezler. Arabulucu takımı fikirlerin üretimini sürdürmelidir.

 • Tarafların karşı pozisyonları tartışmalarını sağlayın.
 • Bireysel katılımcıların aşağıdaki soruları isimsiz şekilde yazarak cevaplamasını sağlayın.
 1. Kabul edebileceğim minimum nedir?
 2. Odadan atılmadan alabileceğim maximum şey nedir?
 3. Taviz vereceğim en son nokta nedir?
 4. Odadan atılmadan en az sunabileceğim şey nedir?

Tartışmalar için başlangıç noktası olarak aldığınız cevapları kullanın.

 • Tansiyonu bazı espirili takım egzersizleri ile rahatlatın. (Büyük direnç bekleyin)
 • Bir Marslının bu problemi nasıl çözebileceğini sorun. Hun İmparatoru Atilla? Azize Teresa? gibi
 • Arabulucu takımı kendi fikirlerini sunabilir.

Geçerli bir fikir ortaya çıktığında, arabulucu takımı,çatışan tarafları toplayabilir ve bu seçeneği test edebilir. Eğer bu seçenek benimsenirse, işlevsel bir çözümün başlangıcı kurulmuş olabilir.

Temel meseleler hala problem oluşturabilir. Arabulucu takımı bütün noktalara açık olmalıdır. Hedefe yaklaştıkça, bazıları kendilerini gittikçe daralan bir tünele bakar gibi hissedeceklerdir. Bu durum yeni yön ve perspektifleri yansıtmalıdır. Yeni bir grup oluşmuştur ve grup yeni bir bölgeye birlikte yönelmektedir.

Fikirler ve en iyi alternatifler sunulduğunda, arabulucu takımı bir mola vermeli; farklı bir odaya geçmeli ve meseleler arasında geçişler yapma sürecine başlamalıdır. Yeni ortam büyük resim perspektifi ile birlikte uzlaştırıcı bir atmosfere sahip olmalıdır. Örgütünmisyonu ve vizyonu hali hazırda görünür olmalıdır.

Oturma düzeni yüz yüze karşılıklı olmaktan daha çok dairesel olmalıdır. Yuvarlak masa etrafında kutuplaşmak daha güçtür. Olumsuz ve tepkisel duygular yükselebilir ve arabulucu takımı çabuk bir yorum ile bütün girdileri durdurmaya istekli olmalıdır.  “Bu daha önce dinlendi ve biz bununla başa çıkmayı denedik. Lütfen şu anda geleceğe odaklanın.”

Son-durak sıralamalar; alternatiflere ve uzlaşmalara oy vermeyi içermelidir. Oy vererek, bir taraf kazanır ve diğer taraf kaybeder. Bütün taraflara kaybetmeleri durumunda sonuca uymak ZORUNDA oldukları bildirilmelidir. İnsanlar herkesin-kazanması veya herkesin-kaybetmesi alternatifleri sunulduğunda çözüm için taviz vermeye daha istekli olurlar.

Ödün verme son-durak opsiyonudur çünkü kazananı yansıtmaz. Taviz çözümünde yaklaşık-kazananlar ve yaklaşık-kaybedenler vardır. Taviz bir düğüm gibi algılanır. Çatışma üçüncü aşamaya ulaştığında, düğümler genellikle kimse için memnun edici değildir ancak her şeyi kaybetmekten daha iyidir. Eğer süreç bozulursa, “en-kötü-vaka senaryosu” ile sonuçlanabilir.

Üçüncü aşama çatışma kişilikler etrafında kutuplaşmadır. Liderler ve konuşmacılar ortaya çıkar fakat arabulucu takımı bu hizipçi liderler tarafından gerçekleştirilen konuşmaları cesaretlendirmek istemez. Çözümü grup temsilcilerinin tümü tarafından kabul edilmiş halde tutar. Bunda arabulucu takımının ve taraflara sonuçları sunan temsilcilerin rolü olacaktır.

Adım 5. Fikir Birliği Sağlama ve Haberi Yayma. Bir uzlaşma mektubu arabulucu takımı başkanı tarafından yazılmalıdır. Bu mektup, ulaşılmış olan sonuçları pozitif bir tutum içinde listelemektedir. Bu mektup aşağıdaki üç alanı kapsar.

 • Toplandık…..
 • Tartıştık…………
 • Yaptık……… veya Kabul ettik………

Karar taraflar ve arabulucu takımı tarafından çözüme ulaştırılmış olmasına rağmen, biri bu işi takip etmelidir. Örgütün geri kalanı karardan haberdar edilmelidir.

Önce, her perspektiften konuşmacılar arabulucu takımından bir üye ile birlikte görünmelidir. Doğru olan sahiplenme, karara dahil olanlar birlikte durduklarında ve sonuçları birlikte açıkladıklarında iletilebilir. Konuşmacıların kendi gruplarıyla özel olarak konuşmalarına KESİNLİKLE izin vermeyin. İtibarını kurtarma tavrıile, “elimden gelenin en iyisi bu” demek kolaydır. Bunun yerine arabulucu takımı ve konuşmacılar “bu problemimiz için en iyi alternatif” demelidirler.

Tanımlanacak ikinci nokta insanları sonucu özelde kovalamaya nerede ve ne zaman gideceklerini betimlemektir. Arabulucu takımı en yoğun şekilde olaya dahil olanları sakinleştirici ve çözüme ulaştırıcı olmada istekli olmalıdırlar. Bu da arabulucu takımının elinin çok sıkı olmasını gerektirir. Bu sakinleştirme ve yeniden ana hatları belirleme zamanı arabulucu takımının liderliğinde her iki tarafında bir üyesinin varlığında gerçekleştirilmelidir.

Alternatif Plan

Arabulucu takımını oluşturmayı başlatmış olan yönetimengeller karşısındaki insanlarla çalışmak için geçecek olan zamanı sağlamak için alternatif bir plan geliştirmiş olmalıdır. Yönetim çalışılabilir, pozitif etkileşimler geliştirmede yaratıcı olmalıdır.  Pozitif yönde ilerlemenin anahtarı yeni takıma olan vurgudadır. Aşağıda alternatif bir plan üretmek için bazı fikirler vardır:

 • Çatışmadan etkilenmemiş olan her iki taraftan da bireyler bulun.
 • Kaybetmeye en çok odaklanmış insanları tanımlayın ve anlamlı sonuçlar elde etmeye yönelik çalışmak için onları kazanın.
 • Anlamlı takım çalışması oluşturun ve kısa-vadeli örgüt ve bölüm hedeflerinin tamamlanmasına yönelik çalışma yapın.
 • Üçüncü aşama çatışmada yeri sağlamlaşmış tartışmacılar belirlenmeli ve kısa vadeli, tamamlanması kolay görevler verilmelidir. Bu güven inşa eder ve çatışma herkes için tatlıya bağlanana kadar takım projelerinde ve hedeflerinde kapsamlı şekilde dâhil olma riskinin akıllıca uygulanmasına fırsatı sağlar.
 • Bütün taraflara örgütün çatışmadan daha büyük olduğunu açıkça tanımlayan büyük resme odaklanmayı sağlar. Böyle tutumların devam edeceğini ve insanların birlikte çalışmalarının beklendiğini gösterir.

 

Yansımalar

 

Örgütünüzde bir çatışmayı düşünün. Bir arabulucu takım faydalı olur muydu?

 • Takıma kimleri koyardınız? Eğer bir takım kuracak konumda değilseniz, bu kararı vermek sizin elinizdeymiş gibi takıma alacağınız insanları belirleyiniz.
 • Ne zaman takımı bir araya getirmeye başlardınız? Patronunuza ne zaman bir arabulucu takım fikriyle yaklaşır ve kimlerin buna dahil olmasıyla ilgili tavsiyelerinizi söylerdiniz?

Bu bölümü örgüt yerine aileyi koyarak tekrar okuyunuz.

 • Değişken kişisel olayla başa çıkabilmek için nasıl bir arabulucu takım ortaya çıkarırdınız?
 • Takıma hizmet ederken kim tarafsız olabilir?
 • Ne zaman çalışmaya başlamalarını isterdiniz?

Kaynakça:

ÇATIŞMAYI NASIL YÖNETİRİZ

(Evde, İşte, Okulda)

Yazar:PegPickering

Çeviri: Erkan KIRAL &Nahide Nur DUMLU

Çeviri Editörü: Erkan KIRAL

Add Comment