Türkiye, Okul Terkinde Avrupa Birincisi

Türkiye, Okul Terkinde Avrupa 1’incisi

 

Avrupa Komisyonu’nun ‘Avrupa’da Eğitimi Erken Terk Durumu’ raporuna göre Türkiye, okulu terk etme oranında Avrupa 1’incisi oldu. Rapora göre Türkiye’de kız öğrencilerin yüzde 40’ı, erkek öğrencilerin ise yüzde 35’i lise ya da üniversite aşamasına geçemeden okulu bırakıyor.

Avrupa Komisyonu’nun ‘Avrupa’da Eğitimi Erken Terk Durumu’ raporuna göre, Türkiye, kız ve erkek öğrencilerin eğitimi erken terk etme oranında açık ara Avrupa 1’incisi oldu. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) Kasım 2014 tarihli rapordan derlediği verilere göre, Türkiye’de kız öğrencilerin yüzde 40’ı, erkek öğrencilerin yüzde 35’i eğitimi erken terk ediyor. Türkiye’yi ikinci sırada İspanya, üçüncü sırada ise Romanya takip ediyor. Listenin son sırasında ise Slovenya yer alıyor. Raporun Türkiye değerlendirmesine ayrılan bölümünde, “Türkiye’nin, erken terkin üstesinden gelecek etkili bir stratejisi bulunmamaktadır” deniliyor. TİSK’in derlemesi şöyle:

İkinciyle bile aramızda uçurum var
‘Avrupa’da Eğitimi Erken Terk Durumu’ raporu verilerine göre, 2013 yılında Türkiye’de kız öğrencilerin yüzde 39.9’u lise ve dolayısıyla yükseköğrenim aşamalarına geçemeden eğitim sürecini terk ediyor ya da terk etmek zorunda kalıyor. Bu da her 100 kız öğrenciden 40’ının eğitimin ileri aşamalarından, sonuç olarak da büyük çoğunluğunun istihdamdan yoksun kalması anlamına geliyor. Türkiye bu oranla Avrupa’da açık ara birinci olurken, eğitimi erken terk etme oranında Türkiye’nin ardından ikinci konumdaki İspanya’da bile kız çocukların eğitimi erken terk oranı, Türkiye’nin oranına kıyasla 20 puan daha düşük. AB ortalaması ise yüzde 10.2 ile Türkiye’nin dörtte biri düzeyinde. Kız öğrencilerin eğitimi erken terk oranı yüzde 2.6 ile en düşük Slovenya’da kaydedildi.

Erkek öğrencilerde de durum çok farklı değil
Türkiye erkek öğrenciler açısından da umut vaat etmiyor. Lise ve üniversite eğitimi alma şansları kızlara göre daha yüksek olsa da, erkek öğrenciler de yüzde 35 gibi büyük bir oranda eğitimi erken terk ediyor. Türkiye bu oranla yine Avrupa 1’incisi durumunda.

Avrupa’da kız öğrenciler avantajlı
Türkiye’de kız öğrenciler erkek öğrencilere göre eğitim açısından dezavantajlı durumunda bulunurken Avrupa ülkelerinde ise tam tersi gözleniyor. Bulgaristan ve Çek Cumhuriyeti hariç diğer Avrupa ülkelerinin tümünde okulu erken terk açısından kız öğrenciler daha avantajlı durumda. 28 üyeli AB’de 18-24 yaş aralığındaki, ortaokul diploması ile yetinmek zorunda kalan genç erkeklerin ortalaması yüzde 13.6 olurken, kızlarda bu oran yüzde 10.2 düzeyinde bulunuyor.

Mücadele başlatıldı ama yeterli değil
Avrupa Komisyonu’nun ‘Avrupa’da Eğitimi Erken Terk Durumu’ Raporu’nun Türkiye değerlendirmesine ayrılan bölümünde, “Türkiye’nin erken terkin üstesinden gelecek etkili bir stratejisi bulunmamaktadır” tespiti yapıldı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Avrupa Birliği finansal desteğiyle Ekim 2013’te başlattığı ilköğretim kurumlarına devam oranının artırılmasını amaçlayan projenin eksiklerine işaret edildi. Projenin sadece öğrencilerin sosyal hayattaki dezavantajlarına ve özel eğitim ihtiyaçlarına odaklandığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile işbirliği yapılarak devreye sokulan Şartlı Nakit Transferi uygulamasının da sadece muhtaç ailelerin çocuklarını desteklemeyi, onların ilk ve ortaöğretim programlarını özel finansal desteklerle takip etmeyi amaçladığına işaret edildi. Ayrıca mesleki eğitimi erken terk konusunda hiçbir önlem alınmadığı, eğitimi erken terkin üstesinden gelmek için diğer önlemlere başvurulmadığı, eğitim ve kariyer rehberliğinin ihmal edildiği kaydedildi.

 

2013 Yılında Gençlerde (18-24 Yaş) Cinsiyete Göre Eğitimi Erken Terk Oranı (%)

4444

 

Kaynakça

http://www.tercihvekariyer.com/2015/03/24/turkiye-okul-terkinde-avrupa-1incisi/   11.12.2015

Add Comment