Bilim ve Yayın Etiği

Bilim ve Yayın Etiği

Bilim, teknoloji ve iyi yetşimiş insan gücü üretim faktörlerinin en belirginleri olup, yükseköretim bu bağlamda hayati bir önem taşımaktadır. Zira yükseköğretim kurumları yeni bilgilerin üretiminde odak noktalarıdır…

Add Comment