Month: Mart 2016

Örgütsel Yabancılaşma

Örgütsel Yabancılaşma          Belli tarihsel koşullarda insan ve toplum etkinlikleri ürünlerinin (emeğin, paranın, toplumsal ilişki [...]

Örgütsel Motivasyon Konusunda Yapılmış Çalışmalar

Örgütsel Motivasyon Konusunda Yapılmış Çalışmalar Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesinde bulunan resmi ilköğretim okullarında çalışmakta olan [...]

Eğitim Kurumlarında Motivasyon

EĞİTİM KURUMLARINDA MOTİVASYON Motivasyon, davranışa enerji ve yön veren güçleri kapsar. Bu güçler gereksinimlerden doğar. Bütün gereksinimler [...]

Örgütsel Motivasyon

Örgütsel Motivasyon MOTİVASYON KAVRAMI, TANIMI VE ÖNEMİ Motivasyon sözcüğünün dilimizde tam bir karşılığını bulmak oldukça zordur. Bu [...]

Örgütsel Davranış | Karar Verme Süreci

KARAR VERME SÜRECİNİN AŞAMALARI KULLANILARAK KURUMDAKİ BİR PROBLEMİN ÇÖZÜMÜ VE SONUCUN GÖZLENMESİ   Okulumuz meslek lisesi olması [...]

Türk Eğitim Sisteminde Denetimin Gelişim Süreci

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE DENETİMİN GELİŞİM SÜRECİ Dr. Bekir BULUÇ’un makalesinden kronolojik olarak derlenmiştir. Buluç, B (1997). Türk [...]

Okullarda İnsan Kaynakları Yönetimi

Okullarda İnsan Kaynakları Yönetimi Dünyada son elli yılda başta küreselleşme ve teknoloji devrimiyle ortaya çıkan değişim ve dönüşüm [...]

Türkiye’de Eğitim Talebi Belirleyicileri

Türkiye’de Eğitim Talebi Belirleyicileri Türkiye son 10 yılda eğitim alanında önemli bir mesafe kaydetmesine rağmen, halen atılması gereken [...]

Eğitimde İnsan Kaynağı İhtiyacının Tahmin Edilmesi

Eğitimde İnsan Kaynağı İhtiyacının Tahmin Edilmesi GİRİŞ. 3 İnsan Kaynağının Tanımı 3 Örgütlerde İnsan Kaynağının Önemi 4 [...]

İnsan Kaynakları Planlanması Süreci

İnsan Kaynakları Planlanması Süreci İnsan kaynakları planlaması; talebinin tahmin edilmesi, personel arzının belirlenmesi ve arz ve talebin [...]

Eğitim Planlama Modelleri

    EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASI Eğitim Planlama [...]

ABD’de ve Türkiye’de Denetimin Tarihsel gelişimi ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerinde Eğitim Denetimi

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE [...]