Eğitim Kurumlarında Motivasyon

EĞİTİM KURUMLARINDA MOTİVASYON

Motivasyon, davranışa enerji ve yön veren güçleri kapsar. Bu güçler gereksinimlerden doğar. Bütün gereksinimler birer motivasyon aracı sayılır. Şu unutmamalıdır ki insanı karşılanmış ihtiyaçları değil karşılanmamış ihtiyaçları motive eder. Bu nedenle de öğrencilerimize sağladığımız imkanları sık sık gündeme getirmek yerine ihtiyaç duyulan şeylerle onlar motive dilmelidir (Güney, 2011: 318).

            Bu durumu örneklendirmek gerekirse sınıflara konulmuş bir bilgisayar zaten konulduğu için öğretmenleri motive etmeye yetmeyecektir. Ancak öğretmen ileriki süreçte sınıflara akıllı tahtaların takılacağını bilmesi motivasyonu artırır.

Bir okul yöneticisi, okuldaki öğelerde iki şekilde eylem değişikliği yaratabilir. Birincisi Özendirme araçları ikincisi ise moralin yükseltilmesidir. Okul yönetici öğretmenin özellikle sosyal ihtiyaçlarına çok duyarlı olmalıdır. Okul idarecisi öğretmenlerini ne aşırı şekilde övmeli ne de aşırı şekilde yermelidir. Bu iki durumda kurumun diğer üyeleri arasında güvensizliğe neden olur (Güney, 2011: 318).

Okul müdürleri öğretmenlerin okulda motive olabilmelerine yardımcı olmalıdır. Çünkü kendisini işine ve okula adamış bir kişi yapmış olduğu çalışmalarla okulun gelişmesine büyük katkılar sağlar diyebiliriz. Zira okulun ve buna bağlı olarak da okul müdürünün de başarısı öğretmenlerin verimli bir şekilde çalışmalarına bağlıdır.

            Motivasyon iki yönlü bir süreçtir. Yani sadece yöneticinin astları motive etmesi yeterli değildir. Aynı zamanda astlarda yöneticileri motive etmelidir (Güney, 2011: 318).

İyi bir motivasyonun önündeki engellerden biri kötü iletişimdir. Bu problem en saltanatlı yönetim kurulu odalarından, en mütevazı evlere kadar her yerde mevcuttur. İnsanlar motive edicileri memnun edememektedirler. Çünkü onların ne istediklerini bilmemektedirler. İletişim düzeldikçe motivasyon da iyileşecektir.  İş görenler, kendilerinden istenilenin ne olduğunu tam olarak bilirlerse, eğer istenilen  şey makul ise bunu yerine getireceklerdir (Hanks, 1999, Akt. Kocabaş ve Karaköse, ?: 3).

Okulda her bir davranışın altında birden fazla motiv olduğu unutulmamalıdır. Eğer okulda iyi bir motivasyon düzeni kurulmuşsa yönetici ve öğretmenler değişse bile motivasyon düzeni bozulmaz. Okuldaki motivasyon sistemi sık sık değiştirilmemelidir. İyi bir motivasyon sistemi okulun yeni atılımlar yapmasını kolaylaştırır (Güney, 2011: 318).

KAYNAKÇA

Güney, S. (2011). Örgütsel Davranış, İstanbul, Nobel Yayıncılık

Kocabaş, İ. ve Karaköse, T. (?). Okul Müdürlerinin Tutum ve Davranışlarının

Add Comment