Örgütsel Davranış | Karar Verme Süreci

KARAR VERME SÜRECİNİN AŞAMALARI KULLANILARAK KURUMDAKİ BİR PROBLEMİN ÇÖZÜMÜ VE SONUCUN GÖZLENMESİ

 

Okulumuz meslek lisesi olması sebebiyle üç ana bölümü bünyesinde barındırmaktadır. Bu bölümlerimiz Makine Teknolojileri Bölümü, Elektrik ve Elektronik Bölümü ve Bileşim Teknolojileri Bölümü’dür. Her yıl 9. sınıflarımız bu üç bölüm üzerinden alan seçimi yapmaktadırlar. Alan seçimlerinde alan şefleri kendilerinin daha çok tercih edilmesini istedikleri için öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi bölümler arasında bir problem oluşturmaktadır. Geçmiş senelerde eski okul idarecisinin Bileşim Teknolojileri bölümü hakkında Öğretmenler kurul toplantısında yapmış olduğu olumsuz açıklamalar bölüm öğretmenleri ve bölüm şefinin okula karşı olumsuz tutum almalarına sebep olmuştur. Diğer alan öğretmenlerinin bileşim teknolojileri alanından mezun olan öğrencilerin iş bulamadıkları şeklindeki öğrencilere yaptıkları telkinlerde öğrencilerin bileşim teknolojileri alanını seçmemelerine ve bu alanda sınıf açılmamasına neden olma ihtimali ortaya çıkmıştır. Bir alanın kapanması okulumuz için pek de hoş olamayan bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. Bu sebeple öğrenci kontenjan sayılarının belirlenmesi büyük bir sorun oluşturmaktadır.

Bu problemin okul içindeki huzuru bozmadan çözümlenebilmesi için iki seçenek ortaya konmuştur. Bunlardan birincisi, okul idaresi olarak kontenjan sayılarının kimseye danışılmadan belirlenmesidir. Fakat okul idaresinde bulunan kişilerin branşlarının Elektrik ve elektronik öğretmenliği olması, bu belirlemenin tarafsız olup olmadığı hakkında kuşkular uyandırmaktadır. İkinci seçenek ise alan şefleri,  müdür ve müdür yardımcılarından birinin katılımının sağlandığı bir toplantı düzenlemektir. Yapılacak toplantıda her alan şefinin görüşleri dinlenerek ortak bir karar alınabilme ve bu kararın uygulanabilme ihtimali daha yüksek olacaktır.

Belirlenen bir tarihte alan şefleri müdür ve bir müdür yardımcısı Müdür odasında toplanmışlardır. Mevcut 9. sınıf öğrenci sayılarına bakılmış ve bu öğrencilerin başarı durumları incelenerek yeni eğitim öğretim yılında kaç öğrencinin bir üst sınıfa (10. Sınıf) geçeceği tahmin edilmeye çalışılmıştır. Atölyelerin kapasiteleri, bölümlerin mevcut öğretmen sayıları, ders müfredat programlarının yoğunluğu incelenmiştir. Alan şeflerinin konu hakkındaki görüş ve önerileri dinlenmiştir. Sonuçta ilçede alanlara olan ihtiyaçta göz önünde bulundurularak 50-55 öğrencinin Elektrik ve elektronik bölümüne, 45-50 öğrencinin Makina teknolojileri bölümüne, geri kalan 25-30 öğrencinin Bileşim teknolojileri bölümüne kontenjan belirlenmesi uygun görüldü. Bu arada not ortalaması yüksek olan ( 60 ve üzeri) öğrencilerin sayısının 10 ve daha fazla olması durumunda teknik bölümünün de açılması uygun bulundu. Alan tanıtımlarının öğrencilere tarafsız yapılması alan şeflerine tavsiye edildi. Alınan bu kararların Nisan 2015 tarihinden itibaren uygulamaya konulmasının zamanlama açısından uygun olduğu görüşüne varıldı.

Alınan kararların sonuçlarının 2015-2016 eğitim öğretim yılında ölçülerek değerlendirmenin 2016 yıl sonunda yapılması uygun görüldü.

Muammer BAYRAK

Add Comment