Türkiye’de Eğitim Talebi Belirleyicileri

Türkiye’de Eğitim Talebi Belirleyicileri

Türkiye son 10 yılda eğitim alanında önemli bir mesafe kaydetmesine rağmen,
halen atılması gereken ciddi adımlar bulunmaktadır. Eğitime ilişkin sorunların
neler olduğunun ve bireyin eğitime başlangıcı ve eğitim talebi üzerinde hangi
faktörlerin rol oynadığının belirlenmesi çözüm üretilmesinde referans olacaktır.
Add Comment