Kitap Önerisi | Eleştirel Pedagojiye Giriş | Peter McLaren

Kitap Önerisi | Eleştirel Pedagojiye Giriş | Peter McLaren

Sosyal sınıflar var olduğu müddetçe, eğitim asla “özgür” ve “eşit” olamaz. (Peter McLaren, Eleştirel Pedagojiye Giriş: s. 50).

Mevcut sistem öğretmenlerin beceri yitimine neden olmasının yanında, teknokratik bir mantığın yaratılmasına ve öğretmenin bir teknisyen olarak görülmesine yol açmaktadır. (Peter McLaren, Eleştirel Pedagojiye Giriş: s. 57).

… Orta sınıf öğrenciler iki şekilde yabancılaşma yaşamaktadırlar: gücün yattığı yetişkinler dünyasından yabancılaşma ve gençliğin birbirlerini anlamanın altının oyulduğu kırıcı bir yarışma ve yer değiştirmeyle beraber birbirlerinden yabancılaşma. Bu öğrenciler bir sınıf ve monadik birey olarak tecrit edilmişlerdir. Pek çoğunun hayatı aile bağları, arkadaşlıkları ve her hangi bir kuruma olan bağlılıkları bağlamında derinlikten yoksundur. Pek de cennetvari olmayan yaşamlarından dışarıya çıkarsa ne olabileceği konusunda korkan ama öte yandan bunu arzu eden bireyler olarak sığ bir yaşam sürerler. Korku onları yıldırmaktadır. Acizlikleri ve çekingenlikleri kendilerinden nefret etmelerine ve çaresizliğe neden olmaktadır…

Diğer bir deyişle, bu çocuklar egemen kapitalist toplumun kendi üzerinde kurduğu baskıyı fark etmiyorlar ve bozulmuş öğrenme ortamlarımızda kendilerini neden bu kadar kötü hissettiklerini anlamalarına yardımcı olacak gerekli kuramsal yapılarla tanıştırılıyorlar. Öğretmenler eleştirel ve kamu pedagojisini bilmedikleri için, bu öğrenciler hayatlarının neden anlamsız olduğu, yabancılaşma yaşadıklarını ve kapitalist sınıfın neden onları kıt kanaat yaşamlarına mahküm etmeye çalıştıklarını daha iyi anlamalarını sağlayacak eleştirel düşünme becerisini kazanamıyorlar. Sonuç olarak kültür, emek sürecini küçümseyerek, tüketimi yüreklendirerek, zenginlik ve statünün dağıtımına temel olarak piyasa mekanizmasını esas alarak deli gibi etrafa saldırmaya devam ediyor. Tüm bunlar gençliğimizin ruhsal hayatını fakirleştirip günlük yaşamın yozlaşmasına neden oluyor. (Peter McLaren, Eleştirel Pedagojiye Giriş: s. 58-59)

Eleştirel Pedagojiye Giriş | Peter McLaren | Anı Yayıncılık | Çev. Mustafa Yunus ERYAMAN, Hasan ARSLAN | Ankara 2011

elestirel-pedagojiye-giris-kitabi-peter-mclaren-Front-1

Add Comment