Month: Mart 2017

Eğitim ve Mutluluk | Prof. Dr. Mustafa Zülküf Altan

Eğitim ve Mutluluk | Prof. Dr. Mustafa Zülküf Altan 20 Mart dünya mutluluk günüydü. İnsanların mutluluğunun, hem toplumsal politikaları belirleme [...]

1. Örgütsel Davranış Kongresi Sunumları – 8. Bölüm

Bildiriler: 1. Etik İklim Algısının Üretkenlik Karşıtı Davranışlar Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 2. Sosyal Zekanın Proaktif Davranışlar [...]

1. Örgütsel Davranış Kongresi Sunumları – 7 . Bölüm

Bildiriler: 1. Psikolojik İyilik Halinin (Well Being) Örgütsel Bağlamda Belirleyicileri 2. Rekabet Eden Değerler Modeliyle Örgüt Kültürü [...]

1. Örgütsel Davranış Kongresi Sunumları – 6 . Bölüm

Bildiriler 1. Kişiye Has (İdiosinkratik) Anlaşmalar ve İşe Tutkunluk Arasındaki İlişkide İş Özyeterliliğinin [...]

1. Örgütsel Davranış Kongresi Sunumları – 5. Bölüm

Bildiriler 1. Grup Gelişim Sürecine Ekolojik Bir Yaklaşım: Panarchy Teorisi 2. İşyerinde Yalnızlık ve İşkoliklik Arasındaki İlişkinin [...]

1. Örgütsel Davranış Kongresi Sunumları – 4. Bölüm

Bildiriler 1. Birey-Örgüt Uyumunun Bireysel Düzeydeki Sonuçlarının İncelenmesine Yönelik Boylamsal Bir Araştırma 2. Birey-Örgüt Uyumunun [...]

1. Örgütsel Davranış Kongresi Sunumları – 3. Bölüm

Bildiriler: 1. Stresle Başa Çıkma Tutumunun Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma 2. Sağlık [...]

1. Örgütsel Davranış Kongresi Sunumları – 2. Bölüm

Bildiriler: Psikolojik Sermayenin Çalışanların Tükenmişlik Düzeyine Etkisi: İş Yaşam Düzeyinin Aracılık [...]

1. Örgütsel Davranış Kongresi Sunumları – 1. Bölüm

Açılış Konuşmalarının ardından ilk oturumun Sunumları 1. Bildiri Konusu: Psikolojik Dayanıklılık, Tükenmişlik ve Örgütsel Özdeşleşme Gibi [...]

Durumsallık Yaklaşımı

Her gün birçok farklı durumla karşı karşıya kalırız. Bu durumların davranışımızı etkilediğini inkar etmek mümkün değil. Bu, davranışa [...]

Çapraz Tablo Analizi Nasıl Yapılır?: Pratik Bir Açıklama

Özellikle sosyal bilimcilerin okuması gereken bir makale. Çapraz tablo analizinin kullanılması Amerika Birleşik Devletleri’nde 1960’lı yıllardan [...]

SPSS’de Ki-Kare Analizi

Ki-Kare Analizi veya Ki-Kare Testi, bağımısız gruplar için, iki kategorik değişken arasında bir ilişki olup olmadığını test eden bir analizdir. [...]

2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi

2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi 3-7 Mayıs tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk [...]

Eğitimde Dönüşümcü Liderlik

EĞİTİMDE DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK Doç. Dr. Vehbi ÇELİK Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Toplumsa l yapıda meydana gelen hızlı [...]

SPSS Tutorial

SPSS Tutorial SPSS Kurulumu....................................................................................... 6 İlk [...]

SPSS ile Veri Analiz Yöntemleri

SPSS ile Veri Analiz Yöntemleri U. Erman EYMEN Bu kitap, bir istatistik ya da araştırma yöntemleri dersini desteklemek ya da yapılacak bir bilimsel [...]

SPSS Dersleri | Bölüm 13 | Ki-Kare Analizi

SPSS Dersleri | Bölüm 13 | Ki-Kare [...]

SPSS Dersleri | Bölüm 12 | Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA)

SPSS Dersleri | Bölüm 12 | Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way [...]