SPSS ile Veri Analiz Yöntemleri

SPSS ile Veri Analiz Yöntemleri
U. Erman EYMEN

Bu kitap, bir istatistik ya da araştırma yöntemleri dersini desteklemek
ya da yapılacak bir bilimsel araştırma verilerini analiz etmek
için tek başına rehber olarak kullanılabilir. Kitapta kullanı-
lan resim ve direktifler, SPSS’in 2007 yılında piyasaya sürülen
15.0 sürümünden alınmıştır.

Kitapta pek çok araştırmacı tarafından zor olarak nitelendirilen
istatistiksel analiz konusu basit bir dille anlatılmaya çalışılmıştır.
Bunun için her bir açıklama sonrasında ilgili SPSS uygulamaları-
na ait sayfa görünümleri verilmiştir.

SPSS yazılımı birkaç farklı bilgisayar dosyası ile birlikte çalış-
maktadır: Veri dosyaları, çıktı dosyaları ve sözdizimi (sentaks)
dosyaları. Veri dosyaları, kullanıcının istatistiksel olarak analiz
etmeyi istediği bilgileri içeren bilgisayar dosyalarıdır. Çıktı dosyaları
istatistiksel analizleri ve genellikle tabloları, grafikleri
ve/veya çizelgeleri içerir. Sözdizimi dosyaları, SPSS yazılımına
ne yapması gerektiğini söyleyen bilgisayar talimatlarıdır.

İÇİNDEKİLER
İstatistik Merkezi Hakkında…………………………. 3
İçindekiler……………………………………….. 4
Genel Bakış……………………………………….. 5
Değişkenlerin Yeniden Kodlanması ve Hesaplanması ……… 22
Diyagram ve Grafikler …………………………………………… 49
Çapraz Tablolar …………………………………………………… 62
Örnek Seçimi…. ………………………………………………….. 67
Güvenilirlik Analizi ……………………………………………… 74
Faktör Analizi …………………………………………….………. 81
Uygun Analiz Türünün Belirlenmesi.………………….………. 87
Regresyon ve Korelasyon Analizi……………………….……… 92
T – Testi….. …………………………………………….…………. 104
Varyans Analizi……………………………………….…………. 117
Ki-Kare Testi………………………………………….…………. 142

Add Comment