SPSS Tutorial

SPSS Tutorial

SPSS Kurulumu…………………………………………………………………………… 6
İlk Ekran……………………………………………………………………………………  7
Data Editor Penceresi…………………………………………………………………….8
Değişken Tanmlama ve Veri Girme…………………………………………………..9
Basit İstatistikler Bulma (Mean) ……………………………………………………… 19
Verilerin Düzenlenmesi (Frekans, Grafik, Histogram) …………………………… 23
Korelasyon (Correlation) ………………………………………………………………..28
Güvenilirlik Analizi…………………………………………………………………………36
Faktör Analizi……………………………………………………………………………….40
Mann­Whitney U Testi……………………………………………………………………42
Friedman İki Yönlü Varyans Analizi………………………………………………….. 43

Add Comment