Çapraz Tablo Analizi Nasıl Yapılır?: Pratik Bir Açıklama

Özellikle sosyal bilimcilerin okuması gereken bir makale.

Çapraz tablo analizinin kullanılması Amerika Birleşik Devletleri’nde 1960’lı yıllardan sonra pek rastlanmaz iken, ne yazık ki Türkiye’de sosyologlar veya sosyal bilimciler arasında hala yaygın bir istatistiksel analiz türü olarak kullanılmaktadır. Daha da önemlisi, çapraz tablo kullanımında bilgi eksikliğinden dolayı, sosyal bilimciler rasında bu analizin yanlış kullanıldığına tanık olunmuştur. Bu yazı hem akademisyenlere hem de öğrencilere çapraz tablo analizinin nasıl yapılacağı konusunda pratik bir açıklama getirmesi amacıyla yazılmıştır.

Add Comment