Durumsallık Yaklaşımı

Her gün birçok farklı durumla karşı karşıya kalırız. Bu durumların davranışımızı etkilediğini inkar etmek mümkün değil. Bu, davranışa yönelik durumsal bir yaklaşım. Ve kuramcılar Durumsallık Yaklaşımı’nı piskolojinin sosyal psikoloji adı verilen dalı altında inceliyor. Toplumsal fenomenlerin bizleri nasıl etkilediğini ve insanların birbirleriyle nasıl etkileştiğini inceliyor. Yani bireyin çevresiyle olan etkileşimine yoğunlaşıyor…

Add Comment