SPSS’de Ki-Kare Analizi

Ki-Kare Analizi veya Ki-Kare Testi, bağımısız gruplar için, iki kategorik değişken arasında bir ilişki olup olmadığını test eden bir analizdir. Ki-Kare analizi daha çok bir ilişki testidir.VArsayımları karşılaştıran değişkenlerin kategorik olması gerekmektedir. KArşılaştırılan gruplar bağımsız olmalıdır…

Add Comment