1. Örgütsel Davranış Kongresi Sunumları – 1. Bölüm

Açılış Konuşmalarının ardından ilk oturumun Sunumları
1. Bildiri Konusu: Psikolojik Dayanıklılık, Tükenmişlik ve Örgütsel Özdeşleşme Gibi Örgütsel Davranış Alnının Temel Değişkenleri
2. Bildiri Konu Başlığı: Mesleki Stres ve Tükenmişliğin Zihinsel Kayıpları
3.Bildiri Konu Başlığı: Arkadaşlık Mutluluk Getirir mi? İşyeri Arkadaşlığı ile Tükenmişlik Üzerine Bir Araştırma

Add Comment