1. Örgütsel Davranış Kongresi Sunumları – 5. Bölüm

Bildiriler
1. Grup Gelişim Sürecine Ekolojik Bir Yaklaşım: Panarchy Teorisi
2. İşyerinde Yalnızlık ve İşkoliklik Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma
3. İşkolikliğin Bireysel Öncelleri Üzerine Bir Araştırma: Kişilik, Değerler ve Kariyer Hedeflerinin İşkoliklik Üzerine Etkisi

Add Comment