1. Örgütsel Davranış Kongresi Sunumları – 7 . Bölüm

Bildiriler:

1. Psikolojik İyilik Halinin (Well Being) Örgütsel Bağlamda Belirleyicileri
2. Rekabet Eden Değerler Modeliyle Örgüt Kültürü İncelemesi: Görgül Bir Araştırma
3. Örgüt Kültürünün Takım Odaklı İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları ve Bilgi Paylaşım Davranışı ile İlişkisi

Add Comment