26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Antalya’da başladı.

KTÜ (Karadeniz Teknik Üniversitesi), ULED (Ulusal Eğitim Dernekleri) Platformu ve Pegem Akademi iş birliğiyle düzenlenen ve Vitamin Öğretmen olarak destekleyicileri arasında bulunduğumuz XXVI. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 20-23 Nisan 2017 tarihlerinde Antalya Starlight Resort Hotel’de gerçekleştiriliyor.

XXVI. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2017) yurt içi ve yurt dışından katılan eğitimcilerle uzmanlık, deneyim ve bilimsel çalışma paylaşımlarını amaçlıyor. Ana teması “Küreselleşen Dünyada Eğitim” olan kongrede, öğretmen eğitimi/yetiştirme ile ilgili çalışmalar da yer alıyor.

Programda, konuşmacıların yanı sıra çalıştaylara, sözlü bildirilere ve poster sunumlarına yer verilirken, bir de Uluslararası Karma Sergi düzenleniyor. Eğitim Fakülteleri Lisans Programları Güncelleme (YÖK Koordinasyonunda Yapılan Ön Çalışmaların Paylaşımı) konulu bir çalıştaya da yer veriliyor.

Kongre Vitamin Öğretmen’den Canlı Yayınlanacak

20-23 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan kongreye katılmak isteyip o tarihlerde Antalya’da bulunamayacak olan öğretmenlerimiz, çağrılı konuşmacıların konuşmalarını, çalıştayları ve Karadeniz Salonu’nda gerçekleştirilecek oturumları Vitamin Öğretmen üzerinden canlı olarak izleme olanağına sahip olacaklar.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın. http://www.ices-uebk.org/

Canlı Yayın Programı

20 Nisan 2017 Perşembe
14.00-15.30 Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı, Açılış Konuşmaları, Uluslararası Karma Sergi Açılışı
15.45-17.15 Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. Michael W. Apple: Eğitimde ve Toplumsal Alanda Demokrasinin Karşı Karşıya Olduğu Küresel Zorluklar
17.30-19.30 Çalıştay: Prof. Dr. Yüksel Göktaş: Makaleler Neden Reddedilir?

21 Nisan 2017 Cuma
09.00-10.00 / 1. Oturum
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Nurdan Kalaycı / Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Alper Başbay

Sunan
Bildiri Başlığı
Buket Turhan Türkkan
Okullarda Eşitliğe ve Sosyal Adalete Yönelik Yaşanan Sorunlar ve Bu Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri: Ortaokul Öğretmenlerinden Yansımalar
Alper Başbay
Öğretmenlerin Çok Kültürlü Yeterlik Algılarının İncelemesi
Fahrettin Korkmaz
STEM Eğitimi ve STEM Eğitiminin Ortaokul Fen Bilimleri Taslak Eğitim Programına Yansımaları
Ayşe Rabia Başaran
Ortaokul Öğrencilerinin Sihirli Ahlak Değnekleri

10.15-11.15 / 2. Oturum
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Akdeniz / Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Ahmet Tekbıyık

Sunan
Bildiri Başlığı
Elçin Ayaz
Birleştirilmiş Sınıfta Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Dersinde Karşılaştıkları Durumlar
Ahmet Tekbıyık
Fen Bilimleri Eğitimine Değerler Eğitiminin Entegrasyonu Üzerine Bir Değerlendirme
Tuba Demirel
Online Argümantasyon Uygulamasının Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Dersindeki Başarıları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Elçin Ayaz
Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Maddeyi Tanıyalım” Ünitesi Kapsamında Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Belirlenmesi

11.30-12.30 / 3. Oturum
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
Oturum Başkanı Prof. Dr. Diğdem Müge Siyez / Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Figen Akça

Sunan
Bildiri Başlığı
Cevahir Akbaş Abay
9, 10 ve 11. Sınıf Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri ile Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Cizre Örneği
Figen Akça
Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri Açısından Pedagojik Formasyon Programı ve Eğitim Fakültesinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Karşılaştırılması
Gülfem Çakır
İşbaşı İzlemenin Lise Öğrencilerinin Meslekleri Tanıma ve Mesleki Karar Verme Süreçlerine Katkıları
Diğdem Siyez
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Öğretmen ve Psikolojik Danışman Eğitimi

14.30-16.00 Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. Efremova Galina Ivanovna: Olumlu Toplumsallaşma ve Eğitim Kültürü Yaratmak için Kapsayıcı ve Birleştirici İşlemlerin Desteklenmesindeki İkilemler (Açmazlar)
17.45-19.45 Çalıştay: Yrd. Doç. Dr. Güçlü Şekercioğlu: Ölçek Uyarlama Sürecinde Mitler (Söylenceler), Doğru Olduğu Düşünülen Yanlışlar ve Kafamda Binbir Tilki (Uyarlama Sürecine Başlamadan Önce, Uyarlama Sürecinde, Analiz Sürecinde)

22 Nisan 2017 Cumartesi
09.00-10.15 / 5. Oturum
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mualla Bilgin Aksu ./ Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Ferudun Sezgin

Sunan
Bildiri Başlığı
Yasemin Kalaycı
Öğretmen Adaylarına Göre Çatışma Yönetim Stillerinin ve Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Fatih Akcan
Eğitimde Etkili Bir Okul Değişimi için Okul Liderliği: Okul Liderliğine İlişkin Bir Temellendirilmiş Kuram Çalışması
Yusuf Söylemez
Eğitim Yöneticilerinde Bulunması Beklenen Değerler
Ferudun Sezgin
Yılmazlık Düzeyi Yüksek Ortaokul Öğretmenlerinin Özgün Sınıf Yönetimi Stratejilerinin İncelenmesi
Ferudun Sezgin
Okul Müdürlerinin Akademik ve Bürokratik Konularda Öğretmenlere Yönelik Kullandıkları Etkileme Taktikleri

10.30-13.15 Çalıştay: Dr. Serkan Dinçer, Derleme, Meta Analiz ve Akademik Araçların Kullanımı
14.30-16.00 Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. Ziya Selçuk: Küreselleşmenin Kaldıracı Olarak Pragmatizmin Hakikatten Uzaklaştırma İşlevi: Eğitim Örneği
17.45-19.00 / 9. Oturum
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
Oturum Başkanı Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak / Oturum Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Sinem Evin Akbay

Sunan
Bildiri Başlığı
Hakan Ayğar
İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Akılcı Duygusal Eğitim Programının Boşanmış Ebeveyne Sahip Ergenlerin Akılcı Olmayan İnanç ve Ruminasyon Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
Durmuş Ümmet
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinde Kendini Sansürleme: Psikolojik Kırılganlık ve Koşullu Öz Değer Bağlamında Bir İnceleme
Hazal Karakuş Tangerli
Stresle Başa Çıkma Programının Rehabilitasyon Merkezinde Çalışan Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi
Öner Çelikkaleli
Üniversite Öğrencilerinde Akademik Sorumluluğun Yordanması: Algılanan Aile Desteği, Akademik Yetkinlik, Akademik Güdülenme ve Problem Çözme
Hakan Ulum
Çocuklarda Bilgisayar Oyunu Bağımlılığının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Mersin İli Örneği

Add Comment