İlköğretimde Okul-Aile İletişim Etkinlikleri: Öğretmen Ve Veli Görüşleri

 

İLKÖĞRETİMDE OKUL-AİLE
İLETİŞİM ETKİNLİKLERİ:
ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ
Gamze Binicioğlu
YÜKSEK LİSANS TEZİ
İlköğretim Anabilim Dalı
Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı
Danışman: Yard. Doç. Dr. Emine Aysın Küçükyılmaz
Eskişehir
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Kasım, 2010

Eğitim, bireyin doğumuyla birlikte ailede başlayan ve yaşamı boyunca devam eden bir süreçtir. Bireyin içinde yaşadığı topluma uyum sağlayabilmesi için gerekli olan toplumsal ve ahlaki değerlerin aktarımı ailede başlar ve aile çocuğu besleyip büyütmenin, barınak sağlamanın ve korumanın yanı sıra toplumsallaştırma görevini de üstlenir. Ancak bilim ve teknolojideki gelişmeler, zamanla ailede verilen eğitimin yetersiz kalmasına neden olmuş, toplumlar sosyal olarak kendilerini geliştirme gereksinimi duymuş ve bunun sonucunda bireyin eğitiminden sorumlu bir kurum olarak okullar otaya çıkmıştır.

Add Comment