Velilerin Sosyo Ekonomik durumu, Sınıf Veli Toplantılarına Katılımı ve Öğrencilerin Başarısı

Türk Milli Eğitim sistemi tüm Dünya’da olduğu gibi, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim
ve yükseköğretim olmak üzere örgütlenmiştir. Milli Eğitimin yapısını belirleyen,1739
sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 24.6.1973 tarihinde yürürlüğe girmiş ve zaman içinde sürekli
değişiklikler yapılmıştır. 1997 yılında kesintisiz zorunlu eğitimi öngören 8 yıllık temel
eğitime geçilmiştir. 6–14 çağ nüfusunun, 8 yıllık öğretimini kapsayan ilköğretim tüm dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de zorunludur. Bu zorunluluk, ilköğretimin, amaçları incelendiğinde
görülebileceği gibi, hem ülke için hem de tek tek bireyler ya da çocuklar için, ilköğretimde
kazanılanların öneminden ileri gelmektedir (Bolayır, 1997, s.206-207).

 

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİCİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
VELİLERİN SOSYO EKONOMİK DURUMU, SINIF VELİ
TOPLANTILARINA KATILIMI VE ÖĞRENCİLERİN BAŞARISI
( Tahir Merzeci İlköğretim Okulu Örneği)
Hazırlayan
Mehmet ORMAN
Danışman
Prof. Dr. Reşide KABADAYI
İzmir-2012

Add Comment