İyi Bir Sunum Nasıl Hazırlanır?

İyi Bir Sunum Nasıl Hazırlanır?

Sunum, dinleyiciler içindir. Kendi çerçevenizden çıkıp, anlatacağınız konuya
dinleyicinin gözünden bakabilmelisiniz. Örneğin sunumunuzu akademisyenlerden oluşan bir topluluğa yapacaksanız; dinleyicileriniz ağırlıklı olarak hangi bölge/il, üniversite, bölümlerden oluşuyor? Anlatacağınız konudaki bilgi ve
ilgi seviyeleri ne? Dinleyici kitleniz hakkında bilgi edindikten sonra, konunuz ile dinleyiciler
arasındaki bağlantıyı kurmalısınız.

Add Comment