Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Mezun Görüşleri

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Mezun Görüşleri: Gaziantep Üniversitesi Örneği

Teknoloji ve bilimin geliştiği günümüzde okul yöneticilerinin rolleri, görevleri ve yöneticilerden beklentiler giderek farklılaşmakta ve artmaktadır. Bu hızlı değişimin olduğu ortamlarda, okulları gelecek yüzyıla taşıma görevi
üstlenen okul yöneticilerinin kendilerini sürekli geliştirmeleri ve okulun paydaşlarına liderlik yapmaları gerekmektedir (Bartell ve Birch, 1995). Okullarda yaşanan sorunlar artmakta ve yöneticiler birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunları kontrol etme ve en aza indirme noktasında okul yöneticilerinin sahip olması gereken liderlik becerilerine duyulan ihtiyaçta artmaktadır (Töremen ve Kolay, 2003). Liderlik becerilerinin okul üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Son yirmi yılda yapılan çalışmalarda göstermektedir ki okul müdürleri, okulun başarısında anahtar konumundadır (Karip ve Köksal, 1999).

Etkili okul müdürleri ile okul başarısı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan birçok çalışma vardır. Bu çalışmalarda, etkili ve başarılı bir okul için liderliğin önemi vurgulanarak, okulların başarısında yöneticinin en önemli unsur olduğunu vurgulanmaktadır (Edmons, 1979;Jwaideh, 1984). Bu açıdan yöneticiler okullarda, öğretmenleri işbirliğine yönlendirmeli, grupları cesaretlendirmeli, etkili bir iletişim sistemi oluşturmalı, öğretmen, öğrenci ve velilere liderlik etmelidir. Okul yöneticileri, ancak bu yaklaşımla okulda öğretmen niteliğinin ve etkili
öğrenmelerin artmasını sağlayabilecektir (Cemaloğlu, 2002)….

Add Comment