Yönetim Psikolojisi

Yönetim Psikolojisi I. Ulusal Simpozyumuna
Sunulan Bildiriler-Tartışmalar

Yönetim psikolojisi, örgütsel sorunlarla uğraşanlar için oldukça yeni bir inceleme alanıdır. Bu ismin ilk kullanılışından hu yana ancak yirm i kadar yıl geçti. Psikolojinin hu dalı, örgütün yapı ve işleyişiyle onun içindeki birey ve grupların davranışnı inceliyor. Kullandığı modeller ve davranışsal tekniklerin çoğu sanayi psikolojisi, insan ilişkileri psikolojisi ve sistem kuramından alınmış. Bunlar, genellikle yararı yaşam ilkesi sayan gelişmiş bir toplumun ürünleridir. Kendi örgütlerimize uygulanabilmeleri için, yüklenmiş bulundukları değerlerden arıtılm aları gerekliydi. Bu alandaki çabaları birleştirmek üzere TODAİE’de 7-9
Aralık 1977 günleri arasında Yönetim Psikolojisi I. Ulusal Simpozyumu yapıldı. Sunulan bildirilerin bazılarının genç disiplinimizin sınırlarını zorladığı söylenebilir. Buna karşın, hemen çoğunun araştırmaya dayalı olması, Simpozyumu, en azından, karşı­laştırmalı incelemelerde kullanılabilecek bir kaynak haline getirmiştir.

Add Comment