Eğitim Araştırmalarında Likert Ölçeği ve Likert-Tipi Soruların Kullanımı ve Analizi

Rensis Likert tarafından 1932 yılında ortaya atıldığından bu yana geçen sürede Likert ölçeği ve Likert-tipi sorular sosyal bilimler, siyaset bilimi, psikoloji, pazarlama ve eğitim gibi pek çok alanda en çok kullanılan tutum ve eğilim ölçüm tekniği haline gelmiştir. Ancak “Likert Ölçeği” ve “Likert-tipi soru” kavramlarının birbiriyle karıştırılması bu ölçeklerden elde edilen verilerin yanlış analizine ve yorumlanmasına yol açmaktadır. Bir başka tartışma konusu da Likert ölçeği veya Likert-tipi sorular ile elde edilen verilerin analizinde parametrik testlerin mi yoksa parametrik olmayan testlerin mi kullanılacağı hususudur. Bu araştırmanın amacı literatürde “Likert Ölçeği” ve “Likert-tipi Soru” kavramları ve bu tür ölçeklerde kullanılabilecek analiz türleri üzerinde yapılan tartışmaları incelemek, eğitim araştırmalarında bu kavram ve yöntemlerden hangisinin tercih edildiğini tespit etmek ve son olarak bu tip ölçeklerden elde edilen verilerin istatistiksel analizinde hangi testlerin uygulanması gerektiğini örnek analizler ile ortaya koymaktır. Araştırma sonucunda konuyla ilgili kavramların birbiriyle karıştırıldığı, Likert-tipi sorularda çoğunlukla parametrik olmayan, Likert ölçeklerinde hangi testin daha tutarlı ve güvenilir olduğu konusunda bir görüş birliği olmamasına rağmen genellikle parametrik testlerin kullanıldığı tespit edilmiştir.

Add Comment