SPSS ile Ters Kodlama Nasıl Yapılır?

SPSS ile Ters Kodlama Nasıl Yapılır?

Bir ankette bazı sorular olumlu ifadeler içerebilirken, diğerleri olumsuz ifadeler taşıyabilir. Belirli konulara katılıp katılmama derecesini ölçen ve uç noktalarda 1 = kesinlikle katılmıyorum ve 5. = kesinlikle katılıyorum cevap alternatifleri olan Likert ölçeğinde…

SPSS ile Ters Kodlama Nasıl Yapılır?