Türkiye’de Yükseköğretimin Uluslararasılaşması: Bir Endeks Oluşturma Çalışması

Birçok ülkede yükseköğretimde uluslararasılaşma yaklaşımları ve bu bağlamda gerçekleştirilecek etkinlikler gündeme daha fazla gelmektedir. Buna bağlı olarak uluslararasılaşma sorunları tartışılmakta ve bu konuda yeni kavram, teori ve uygulamalar oluşmaktadır. Toplumsal ve ekonomik uluslararasılaşma eğitimi etkilediği gibi, eğitim de uluslararasılaşmayı etkilemiştir. Soğuk savaş döneminin sona ermesiyle birlikte Avrupa Birliği gibi bölgeselleşme süreçleri dikkate alındığında yükseköğretim sosyal, politik ve ekonomik gelişimin odağı haline gelmiştir (De Wit, 1995; Knight, 2015). Bu bağlamda yükseköğretim hem içeriden, hem de dışarıdan bu gelişmelerden etkilenmiş ve tarihsel olarak evrensel bilgi ve anlayışın merkezi olarak görülen yükseköğretimin rol tanımınım gözden geçirilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Uluslararası eğitim, çok kültürlü eğitim, karşılaştırmalı eğitim, küresel eğitim gibi kavramlar bu gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkmış kavramlardır…

Makalenin Tamamı İçin Tıklayınız