Örgütsel Vatandaşlık Davranışı

Günümüzde örgütler, varlıklarını sürdürebilmek için, iş tanımlarında biçimsel olarak belirlenmiş görevlerin ötesinde davranış sergileyen ve örgütlerine bu yönüyle önemli katkılar sağlayan çalışanlara daha çok ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle, son yıllarda, örgütsel davranış ve insan kaynakları alanında en yaygın çalışılan konulardan biri, ‘Örgütsel Vatandaşlık Davranışları’dır (ÖVD). Örgütsel vatandaşlık davranışları “herhangi bir emre dayalı olmayan ve örgüt için fayda sağlayan davranışlar” olarak adlandırılmaktadır. Örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütte centilmenlik ve yardım etmeyi içeren rollerden oluşmaktadır. Bu kavram, çalışanların formal iş tanımlarının ötesindeki gönüllü olarak yaptıkları ekstra rol davranışlarını ifade etmektedir. ÖVD’nın beş boyutu bulunmaktadır. Bunlar özgecilik, sivil erdem, vicdanlılık, nezaket ve sportmenlik davranışlarıdır.