Paradigma Kavramı Işığında Bilimsel Devrimlerin Yapısı ve Bilim Savaşları

Bilim Savaşları bilim adamları ile sosyal kurmacılar veya post-modernistler arasındaki basit bir kavgadan ibaret değildir. Doğruluk kavramına ulaşmak için disiplinler arasındaki bir çatışmadır. Bu çalışma, çatışmanın kısa bir tarihsel geçmişini özetleyerek, genel olarak iki olay üzerinde yoğunlaşmıştır: Thomas Kuhn’un Bilimsel Devrimlerin Yapısı isimli ünlü kitabı ve Alan Sokal Olayı. Bilim savaşlarında, bir cephede çoğu bilim adamlarını ve bazı bilim tarihçileri ile bilim felsefecilerini buluyoruz. Diğer tarafta ise çoğunlukla entelektüeller, bazı bilim tarihçileri ve bilim felsefecileri ile çoğu bilim sosyologları bulunmaktaydı. Thomas Kuhn sayesinde paradigma, normal bilim ve bilimsel devrimlerin yapısı ilk kez tanımlanırken teori ile model arasındaki ilişki de daha açık bir şekilde ortaya konuluyordu. En önemli bilim-tabanlı çatışmalardan biri ise Kuhn’un ölüm yılı olan 1996’da oldu. Bir fizikçi olan Alan Sokal, postmodern parodiden oluşan bir makale yazarak, makaleye bilerek bilimsel hatalar serpiştirdi. Makalenin gönderildiği Social Text dergisi, içerisindeki hata ve hicivleri fark etmeden, makaleyi yayımladı. Sokal’ın bu beklenmeyen baskın hareketi daha önceden var olan uçurumu derinleştirirken, zaten gerilimli olan taraflar arasındaki kavgayı da iyice alevlendirdi. İşte bu makalede, bilim savaşlarının gelişiminin ortaya konulmasının yanı sıra; paradigma, bilim, bilim adamı, teori ve model kavramları, Kuhn’un önerdiği ‘paradigma’ terimi kullanılarak, ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.