Merkezi ve Yerinden Yerel Yönetim Biçimlerinin Avantaj ve Dezavantajları

Devletin temelinde belli ihtiyaçları karşılama olgusu yer almaktadır. Ulus olarak adlandırılan ve belli bir toprak parçası üzerinde yasayan insan topluluğunun genel nitelikteki ortak ihtiyaçları devlet tarafından görülen kamu hizmetleri ile karşılanmaktadır. Devlet, gerek merkezi gerekse taşra teşkilatlarıyla sağlıktan eğitime, nüfus islerinden sanayiye uzanan geniş bir yelpazede hizmet üretmektedir. Bu hizmetlerin bir kısmını merkezi bir kısmını da yerel düzeyde oluşturulan örgütler aracılığı ile yerine getirmektedir. Toplumsal yasamdaki yerel nitelikteki ihtiyaçların karşılanması amacıyla; mahalli topluluğun kendisinin alacağı kararlarla oluşmuş ayrı bir örgütlenme biçimi ortaya çıkmıştır. Genel karar organları yerel halkın oylarıyla oluşturulan ve yerel nitelikli ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan bu örgütler, yasaların izin verdiği ölçüde belli bir özerklik içinde hareket emektedirler (Arslan, 2005).

Dosyanın açılması zaman alabilir. Lütfen bekleyiniz…