Pısa Sınavında Başarılı Olan Ülkelerde (Singapur, Finlandiya Ve Japonya) Yetişkin Eğitiminin Örgütlenmesi Ve Türkiye Karşılaştırması

Bu çalışma, PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) sınavında başarılı sonuçlar alan Singapur, Finlandiya ve Japonya’yı yetişkin eğitimi açısından Türkiye ile karşılaştırarak benzerlik ve farklılıkların ortaya konması amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiş olup; karşılaştırmalı tarama yöntemi kullanılmıştır.
Ülkelerin yetişkin eğitimi sistemleri incelendiğinde, hepsinin belli bakanlıklara bağlı olarak eğitim politikalarının tepeden tek elden belirlendiği görülmüştür. Singapur’da yetişkin eğitimi tamamen özel kuruluşlar tarafından yürütülmektedir.
Finlandiya’da yetişkin eğitiminin büyük bir çoğunluğu devlet tarafından yürütülmesine rağmen çok az bir bölümü özel
kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Japonya’da ise çoğunlukla yerel yönetimler tarafından yürütülmekte ancak, daha az
sayıda devlete ait ve özel kuruluşlar da bulunmaktadır. Türkiye’deki yetişkin eğitiminin büyük bölümünün devlet tarafından yapıldığı ancak kısıtlı bir bölümünün ise yerel yönetimler tarafından gerçekleştirildiği görülmüştür. Öte yandan, Finlandiya, Japonya ve Türkiye’de yetişkin eğitimi aynı zamanda iş bulma kurumları kanalıyla da yapılırken, bu eğitimler Singapur’da tamamen özel kariyer yönetimi ofislerinde sunulmaktadır, ayrıca devlete ait herhangi bir iş bulma kurumu bulunmamaktadır. Singapur, Finlandiya, Japonya ve Türkiye’de yetişkin eğitimi “hayat boyu öğrenme” kapsamında ele alınmakta ve eğitimin sürekliliği temel amaç olarak benimsenmektedir.