Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Sistem nedir? Öğeleri nelerdir? Sistemin özellikleri nelerdir?

Karşılıklı etkiletişim halinde bulunan ögeler, belli bir amacı gerçekleştirmeye dönük olup, anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde bir araya gelirlerse buna “sistem” adı verilir. Sistem sürekli olarak işleyen bir yapıya sahip olmak zorundadır. Eğitim sürecinde belirlenen ve ulaşılmak istenen amaçların, istenen düzeyde gerçekleşebilmesi, bilimsel ve uygulanabilir özelliğe sahip olması için sistem yaklaşımı temel alınıp gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu çalışmalar sonucu, eğitim uygulamalarındaki nitelikler artmakta ve yenileşme kolaylaşmaktadır.

Türkiye’de bulunan literatürde 3 tür sistemden bahsedilir.

Ancak bunlardan önce eğitim sistemlerinin dayandığı dört ögeyi paylaşmam gerekiyor.

Bunlar; girdi, işlem (süreç), çıktı (ortaya koyulan ürün), ve dönüt (geri bildirim)

Girdi, sistemin hedefini gerçekleştirmek üzere dışarıdan yollanan malzeme ve mesajdır.

İşlem, sistemin dışarıdan yollanan girdiyi işlediği süreçtir. Burada dışarıdan yollanan girdi, işlevsel hale dönüştürülmeye çalışılır.

Çıktı, girdilerin işlendikten sonra hedefler doğrultusunda biçimlendirilip oluşturulması işleminin tamamlanması ve ortaya yeni ürünler çıkması olayıdır. Ancak çıktıların hepsi olumlu olacak şeklinde bir kaide bulunmamaktadır ve eğitimin hatalı ürünleri de olabilir.