Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Programı Doktora Dersleri

 • Eğitim Araştırma Yöntem ve Teknikleri
 • Eğitim Ekonomisi ve Planlaması
 • Okullarda Örgütsel Davranış
 • Örgütsel Çatışma ve Arabuluculuk
 • Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulamalar
 • Eğitim Denetimi ve Uygulamaları
 • Okul Yönetimi ve Liderlik
 • Eleştirel Pedagoji
 • Eğitim Yönetiminde Nitel Araştırma Yöntemleri
 • Eğitim Örgütlerinde İnsan kaynakları Yönetimi
 • Uygulamalı İstatistik