Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Programı Doktora Dersleri

  • Eğitim Yönetimi ve Denetimi Araştırmaları
  • Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
  • Çağdaş Türk Eğitim Sisteminin Sorunları
  • Bilimsel Düşüncenin Evrimi
  • Eğitim ve Kalkınma
  • Yükseköğretim Yönetimi ve Finansmanı
  • İnsan Kaynağının Geliştirilmesi
  • Eğitim Politikaları ve Uygulamaları
  • Eğitim Yönetiminde Çağdaş Gelişmeler
  • Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi