Kariyer, kişinin çalışma yaşamı boyunca takip etmeyi seçtiği genel bir rota, (Mondy, 2017:184) ve örgütteki iş yaşamı boyunca aldığı terfiler veya yükselmeler olarak tanımlanmaktadır (Noe, 2018: 400). Kariyer kavramı, bireyin belli bir çalışma süresi boyunca örgütte gelebileceği hiyerarşik basamakların önceden belli olduğu bir yapıya işaret etmektedir. Kariyerin günümüzdeki anlamını, iş deneyimleri sonucu ilerleme yerine, bilgi kazanılan bir süreç olarak kabul eden bir yaklaşım yaygınlaşmaktadır. Bu süreçte kazanılan bilgi, bireyin iş deneyimleri sırasında kazandığı becerileri, uzmanlığı ve ilişkiler ağını da içine almaktadır. Yaşanan örgütsel değişimler çerçevesinde günümüzde belirginleşmeye başlayan yeni kariyer yaklaşımında dikkat çeken önemli nokta, aslında dikey kariyer yerine yatay kariyer hareketliliğinin artması konusudur. Bu nedenle kariyer gelişimini yalnızca bir üst düzey göreve geçme şeklinde algılamak eksik kalır (Balyer, 2013).

Sunu hazırlanıyor, lütfen bekleyiniz…