Paul Karl Feyerabend’in Bilim Anlayışı

Arda Umut Saygın Arş. Gör., Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, e-posta: ardaumutsaygin@hotmail.com Paul K. Feyerabend, dünyadaki mevcut bilim anlayışını “bildiğimiz şekliyle” bilim olarak niteleyerek bilimin üstünlüğüne ve bilimdeki kural, ölçüt ve yöntemlerin tekliğine karşı çıkan ve bu yüzden bilgi-kuramsal [...]

Read more

Amerikan Eğitim Sistemi

Amerikan Eğitim Sistemini Anlamak Amerikan eğitim sistemi, uluslararası öğrencilere oldukça zengin seçenekler sunar. ABD’nin içinden gelen öğrencileri bile [...]

Educational Management

`Researchers interested in various aspects of college leadership and management will find this book a convenient and scholarly introduction to related research in the school [...]

Theory and Practice in Educational Management

Theory and Practice in Educational [...]

THE RELATION OF THEORY TO PRACTICE IN EDUCATION

ETHE RELATION OF THEORY TO PRACTICE IN EDUCATION John Dewey From the Middle [...]

EYTEPE Anabilim Dalı Lisansüstü Dersleri ve Tezlerine İlişkin Bir İnceleme

  EYTEPE Anabilim Dalı Lisansüstü Dersleri ve Tezlerine İlişkin Bir İnceleme   Mehmet Üstüner & Melike [...]

Education Planning

[...]