Okul Müdürlerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıkları

Bu araştırmada, okul müdürlerinin boş zamanlarını nasıl ve nerelerde geçirdiklerini, okul dışı zamanlarında yeterince dinlenip dinlenemediklerini öğrenmek ve açıklamak amaçlanmıştır. Araştırma, olgubilim desenine göre planlanmış olup okul seçiminde maksimum çeşitlilik, okul müdürlerinin seçiminde ise ölçüt örnekleme [...]

Read more

Japon eğitim Sistemi

Japon Eğitim [...]

EĞİTİMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖĞRETMEN

EĞİTİMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖĞRETMEN Yaşar [...]

ÖRGÜTLERDE YABANCILAŞMANIN YÖNETİMİ ARAŞTIRMASI

ÖRGÜTLERDE YABANCILAŞMANIN YÖNETİMİ ARAŞTIRMASI* M.Şerif ŞİMŞEK | Adnan ÇELİK | Tahir AKGEMCİ | Tamara [...]

Okul Müdürlerinin Klasik ve Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımlarını Uygulama Biçimleri

Okul Müdürlerinin Klasik ve Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımlarını Uygulama Biçimleri | Şükrü ADA | M. Hanifi [...]

KLASİK – NEO KLASİK DÖNÜŞÜM SÜRECİ: “YENİ KAMU YÖNETİMİ”

KLASİK - NEO KLASİK DÖNÜŞÜM SÜRECİ: “YENİ KAMU YÖNETİMİ” Nagehan Talat [...]

Öğretmenlerin Yabancılaşma Düzeyleri

ORTAÖĞRETİM DEVLET OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN YABANCILAŞMA DÜZEYLERİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ | Haydar [...]

Social Science Research: Principles, Methods, and Practices

Social Science Research: Principles, Methods, and [...]

Bitirilen Tezler

[...]

Amerikan Eğitim Sistemi

Amerikan Eğitim Sistemini Anlamak Amerikan eğitim sistemi, uluslararası öğrencilere oldukça zengin seçenekler sunar. ABD’nin içinden gelen öğrencileri bile [...]

Educational Management

`Researchers interested in various aspects of college leadership and management will find this book a convenient and scholarly introduction to related research in the school [...]

Theory and Practice in Educational Management

Theory and Practice in Educational [...]

THE RELATION OF THEORY TO PRACTICE IN EDUCATION

ETHE RELATION OF THEORY TO PRACTICE IN EDUCATION John Dewey From the Middle [...]

EYTEPE Anabilim Dalı Lisansüstü Dersleri ve Tezlerine İlişkin Bir İnceleme

  EYTEPE Anabilim Dalı Lisansüstü Dersleri ve Tezlerine İlişkin Bir İnceleme   Mehmet Üstüner & Melike [...]

Education Planning

[...]