Adem Yıldırım

Kitap Önerisi | Eleştirel Pedagoji | Adem Yıldırım

Eleştirel eğitim yaklaşımını oluşturan temel problemlerin araştırılması bireyin ve içinde yaşadığı toplumun çözümlenmesi açısından [...]