arkadaşlık

1. Örgütsel Davranış Kongresi Sunumları – 1. Bölüm

Açılış Konuşmalarının ardından ilk oturumun Sunumları 1. Bildiri Konusu: Psikolojik Dayanıklılık, Tükenmişlik ve Örgütsel Özdeşleşme Gibi [...]