Bilgi Paylaşım Davranışı

1. Örgütsel Davranış Kongresi Sunumları – 7 . Bölüm

Bildiriler: 1. Psikolojik İyilik Halinin (Well Being) Örgütsel Bağlamda Belirleyicileri 2. Rekabet Eden Değerler Modeliyle Örgüt Kültürü [...]