bilim etiği

Bilim ve Yayın Etiği

Bilim ve Yayın Etiği Bilim, teknoloji ve iyi yetşimiş insan gücü üretim faktörlerinin en belirginleri olup, yükseköretim bu bağlamda hayati bir [...]

Bilim Etiği

Bilim Etiği BİLİM ETİĞİ NEDİR? Etik, doğru ve yanlış, iyi ve kötüyü konu edinir. Bilim etiği de bilimde neyin doğru ve iyi, neyin yanlış ve [...]