denetim

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Eğitim Sistemlerinin Denetim Yapıları Karşılaştırıldığında Türkiye Eğitim Sisteminin Denetimi Ne Durumdadır?

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2016, 9/1 17 Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Eğitim Sistemlerinin Denetim Yapıları [...]

Dünyada ve Türkiye’de Yüksek Denetim

Dünyada ve Türkiye'de Yüksek [...]

Avrupa Birliği Ülkelerinde Eğitim Denetimi

Avrupa Birliği Ülkelerinde Eğitim [...]

Denetim ve Yönetim

GİRİŞ Denetim evrenseldir. Türüne, amacına, kuruluşuna bakılmaksızın tüm örgütler denetimsiz çalışamaz. İnsan da kendini denetlemeden [...]