eğitim denetimi

ABD’de ve Türkiye’de Denetimin Tarihsel gelişimi ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerinde Eğitim Denetimi

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE [...]

Eğitimde Denetleme ve Değerlendirmeye ilişkin Farklı Yaklaşımlar

Eğitimde Denetleme ve Değerlendirmeye ilişkin Farklı [...]

Avrupa Birliği Ülkelerinde Eğitim Denetimi

Avrupa Birliği Ülkelerinde Eğitim [...]

Fransa, İngiltere ve Almanya Eğitim Denetim Sistemlerinin Yapı ve İşleyişi

Fransa, İngiltere ve Almanya Eğitim Denetim Sistemlerinin Yapı ve İşleyişi Özet Bu makalede Avrupa Birliğinin önde gelen ülkelerinden Fransa, [...]