örgütlerde karar verme davranışı

Örgütsel Davranış | Karar Verme Süreci

KARAR VERME SÜRECİNİN AŞAMALARI KULLANILARAK KURUMDAKİ BİR PROBLEMİN ÇÖZÜMÜ VE SONUCUN GÖZLENMESİ   Okulumuz meslek lisesi olması [...]