psikolojik sermaye

1. Örgütsel Davranış Kongresi Sunumları – 2. Bölüm

Bildiriler: Psikolojik Sermayenin Çalışanların Tükenmişlik Düzeyine Etkisi: İş Yaşam Düzeyinin Aracılık [...]